Geslachtswijziging

Wat

Sinds 01/01/2018 zijn alle medische eisen om je geslachtsregistratie te laten aanpassen geschrapt. Voortaan is enkel jouw overtuiging van belang. Je kan je geslachtsregistratie laten wijzigingen door enkele stappen te doorlopen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als je deze stappen hebt gevolgd, wordt ook de M/V op jouw identiteitskaart en op andere officiële documenten aangepast.

Voorwaarden

Elke Belg of elke in het vreemdelingenregister ingeschreven vreemdeling ouder dan 16 jaar kan een aangifte van geslachtswijziging doen.
De wilsautonomie van de betrokkene primeert, medische attesten of een sterilisatie zijn niet meer nodig. 

Procedure

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolking- of vreemdelingenregister.

De aangifte gebeurt door het overhandigen van een verklaring aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze levert een ontvangstbevestiging af en stuurt het dossier door naar de procureur des konings. Indien de procureur geen negatief advies uitbrengt kan de betrokkene tussen de drie en zes maanden na de eerste aangifte opnieuw verschijnen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en een bevestigende verklaring afleggen. Op dat moment wordt de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht opgemaakt.
De ambtenaar van je woonplaats past dan je gegevens aan in je geboorteakte en in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
Je krijgt ook een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart (en rijbewijs) aan te vragen.

Normaal gezien is de aanpassing van de registratie van het geslacht in de geboorteakte definitief. Je kan enkel terugkeren naar het geslacht dat oorspronkelijk in de geboorteakte werd geregistreerd, als je een procedure voor de familierechtbank doorloopt.

Bedrag

Gratis.

De tarieven voor een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs en reispas vindt u in bij de bijbehorende rubrieken.

Uitzonderingen

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan deze procedure gestart worden. Als je de eerste verklaring doet bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, heb je bijkomend een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater nodig.  Deze psychiater zal bekijken of je het vereiste ‘onderscheidingsvermogen’ hebt. Dit betekent dat je in staat bent om alleen deze beslissing te nemen. 
Wanneer je vervolgens de aangifte doet bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, laat je je in deze situatie bijstaan door je beide ouders of vertegenwoordiger. Dit wil zeggen dat zij jouw verklaring, waarin je zegt dat je de M of de V op je officiële documenten wil veranderen, mee ondertekenen. 
Als één of beide ouders of je vertegenwoordiger weigeren om jou bij te staan, kan je de familierechtbank vragen om een ‘voogd ad hoc’ aan te stellen. De rechter kan dan een advocaat (de ‘voogd ad hoc’) aanduiden, die je in plaats van je ouders zal bijstaan om je geslachtsregistratie in je akte van geboorte te laten veranderen. De voogd ad hoc vervangt dan je beide ouders. Om een voogd ad hoc te krijgen, volg je een procedure voor de familierechtbank.

Maak een afspraak