Kids-ID: Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar

Wat

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar:

 • Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van jouw kind én zijn of haar foto.
 • Ook de namen van de ouders staan erop.
 • De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook gewoon met jouw identiteitskaart naartoe kunt, zonder dat je een paspoort nodig hebt.

De Kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en reisdocument. Dankzij de dienst Hallo Ouders biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind in moeilijkheden verkeert.

Kinderen vanaf zes jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te chatten op het internet:

 • Vanaf zes jaar krijgen kinderen een pincode. Zo kunnen ze zich online identificeren met hun Kids-ID.
 • Diverse beveiligingselementen maken de kaart moeilijk vervalsbaar.
 • Het document bevat geen handtekeningscertificaat omdat kinderen onder de 12 jaar geen documenten mogen tekenen.

In de toekomst kan de kaart ook gebruikt worden als bibliotheekpas, als zwembadabonnement, bij de inschrijving op school of als lidkaart van de sportclub. Kids-ID is het resultaat van een samenwerking tussen Child Focus, FOD Binnenlandse Zaken, Fedict en het Rijksregister.

Geldigheidsduur

Een Kids-ID is altijd drie jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al is jouw kind ondertussen 12 jaar geworden.

De Kids-ID moet ook niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus worden aangepast door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen.

Om op 100% zeker te spelen raden we je aan om bij je reisbureau, de ambassade van je bestemming te informeren of je Kids-ID volstaat.

Via de website van buitenlandse zaken (www.diplomatie.be) en die van het rijksregister (www.ibz.rrn.fgov.be) kun je altijd controleren welke identiteitsdocumenten je nodig heeft om naar je bestemming te reizen.

Voorwaarden

Als je een Kids-ID wilt aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind (bijvoorbeeld ouders, adoptieouders, voogd) of je bent de pleegouder van het kind. Dus geen groot- en stiefouders.
 • je moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen.

Tijdens de afspraak nemen we kosteloos een kleurenpasfoto die voldoet aan de ICAO-normen. Om die pasfoto te kunnen nemen moet het kind lang genoeg zelfstandig zitten op een pasfotokruk. Breng je liever zelf een kleurenpasfoto mee? Zorg er dan voor dat die aan de ICAO- normen voldoet en maximaal 6 maanden oud is. Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

De aanvraag gebeurt op initiatief van een van de ouders en is enkel verplicht als je met uw kind naar het buitenland gaat. Je vraagt de Kids-ID aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn. Indien de ouder die het kind vergezelt niet op hetzelfde adres ingeschreven is als de andere ouder dan wordt de andere ouder schriftelijk op de hoogte gebracht van de aanvraag van een kids-ID voor zijn kind.

Wanneer je de Kids-ID aangevraagd hebt, krijg je volgende codes toegestuurd per post:

 • een pukcode om de kaart te activeren
 • een pincode om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen
 • een code 'contact ouders' om het cascadesysteem 'Hallo Ouders' te activeren.

Je neemt de codes mee bij het afhalen van de Kids-ID. 

Aanmaaktermijn

Het aanmaken van de Kids-ID duurt 3 tot 4 weken. In drukke periodes kan de productietijd oplopen. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan, best een maand voor je op reis vertrekt.

Wie te laat aanvraagt, kan nog rekenen op een spoedprocedure, maar de kosten voor die procedure liggen dan wel een stuk hoger. Neem voor de spoedprocedure zo snel mogelijk contact op met jouw gemeente.

Belgische kinderen in het buitenland

Belgische kinderen jonger dan 12 jaar die in het buitenland wonen kunnen een Kids-ID krijgen bij de Belgische consulaire beroepspost waar ze zijn ingeschreven.

Je vertrekt op reis en hebt geen kids-ID? Indien je niet beschikt over een kids-ID en je gaat op reis, informeer dan naar de mogelijke alternatieven bij de dienst bevolking.

Heb je een kids-ID in spoed aangevraagd, dan komen de (PIN)/PUkcodes toe bij de gemeente. Je wordt telefonisch verwittigd zodra de identiteitskaart en de codes zijn toegekomen.

Heb je na 3 weken nog steeds geen witte enveloppe met (PIN)/PUkcodes ontvangen of ben je de codes kwijt vooraleer je de nieuwe kids-ID hebt opgehaald? Vraag dan eerst nieuwe pin- en pukcodes aan.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van een Kids-ID moet je het volgende meenemen:
- de elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt
- Tijdens de afspraak nemen we kosteloos een kleurenpasfoto die voldoet aan de ICAO-normen. Breng je liever zelf een kleurenpasfoto mee? Zorg er dan voor dat die aan de ICAO- normen voldoet en maximaal 6 maanden oud is. Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Vergeet niet het kind waarvoor je de kids-ID wilt aanvragen mee te brengen bij de aanvraag.

Bij het afhalen van een kids-ID breng je mee: 
- de omslag met de pin-en pukcodes
- de identiteitskaart van de ouder die de kids-ID aanvraagt
- eventueel een volmachtformulier als de aanvrager niet de ouder of voogd is

Bedrag

Procedure

aflevertermijn

prijs tot en met 31/12/2022

prijs vanaf 01/01/2023
Kids-ID in gewone procedure3 à 4 weken€ 8€ 8
Kids-ID in spoedprocedure met levering in de gemeente zelf1 à 2 werkdagen*€ 94€ 103
Kids-ID in zeer dringende spoedprocedure met centrale levering bij FOD Binnenlandse Zaken, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel (zelf op te halen)

 1 à 2 werkdagen*( ook beschikbaar op zaterdagvoormiddag)

€ 125€ 137

* De exacte datum waarop de kaarten met bijhorende codes ter beschikking zijn kan pas bij de aanvraag bepaald worden. De dag en uur van aanvraag bepalen de levertermijn (bij voorkeur aanvraag in dringende procedure voor 14.30u doen dit maakt een verschil in de dag van levering.)

Je kan zowel cash als met bancontact betalen.

Uitzonderingen

Wat bij verlies/diefstal van mijn Kids-ID?
Neem zo spoedig mogelijk contact op met de helpdesk DOC STOP zodat de kids-ID zo snel mogelijk gemeld kan worden in de administratieve databanken en politiedatabanken, en elk misbruik van het verloren, gestolen of vernietigde document zo veel mogelijk wordt vermeden.
Deze is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 operationeel en is bereikbaar op de volgende nummer: 02/518.21.16 – fax: 02/518.26.16 – e-mail: helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.
Daarna moet je ook nog langs bij de dienst bevolking of het politiekantoor waar je een bewijs van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van de identiteitskaart, bijlage 6 genaamd, krijgt. De mogelijkheid om nog zeven dagen te wachten na de aangifte vervalt vanaf 01/06/2018, de kids-ID wordt bij de aangifte dus meteen geannuleerd en je mag meteen een nieuwe Kids-ID aanvragen. Als je later de oude, verloren of gestolen, kids-ID toch nog terugvindt dan is deze waardeloos geworden na de aangifte van verlief/diefstal en moet deze afgegeven worden bij de dienst bevolking van je gemeente.

Diefstal of verlies van je Kids-ID in het buitenland
Neem zo spoedig mogelijk contact op met de helpdesk DOC STOP zodat de kids-ID zo snel mogelijk gemeld kan worden in de administratieve databanken en politiedatabanken, en elk misbruik van het verloren, gestolen of vernietigde document zo veel mogelijk wordt vermeden.
Deze is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 operationeel en is bereikbaar op de volgende nummer: +800 2123 2123 (in het buitenland – in principe gratis nummer). Het plusteken moet vervangen worden door het internationale kengetal dat wordt gebruikt in het land van waar er wordt gebeld voor een internationale oproep, gewoonlijk «00»  – e-mail: helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.

Indien mogelijk ga je ook naar de Belgische ambassade/consulaat van het land waar je je op dat ogenblik bevindt. Als je een identiteitsdocument nodig hebt om terug te reizen dan kunnen zij je verder helpen. De diplomatieke post brengt DocStop op de hoogte. DocStop informeert de gemeente waar je woont. De gemeente annuleert je kids-ID onmiddellijk. Passeer je niet langs de ambassade/consulaat passeert ga het verlief/diefstal dan ook aangeven bij de locale politie in België.

Je hebt geen geldige Kids-ID en vertrekt op reis.
Indien je niet beschikt over een kids-ID (wegens verlies of diefstal) en je gaat binnen de periode van nu en 3 weken op reis, informeer dan naar de mogelijke alternatieven (spoedprocedures) bij de dienst Bevolking.

Wat bij beschadiging van mijn Kids-ID?
Van zodra je een defect aan de kaart vaststelt, kom je best langs bij de dienst bevolking. Met een identiteitskaart zonder chip of waarvan de chip loszit, kan je immers aan een grenscontrole de toegang tot een land geweigerd worden. Wij maken dan de kaart over naar het productiecentrum voor onderzoek.

Wat breng je mee?

 • een kleurenpasfoto die voldoet aan de ICAO-normen  kunnen we kosteloos nemen. Om die pasfoto te kunnen nemen moet het kind lang genoeg zelfstandig zitten op een pasfotokruk. Breng je liever zelf een kleurenpasfoto mee? Zorg er dan voor dat die aan de ICAO- normen voldoet en maximaal 6 maanden oud is. Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
 • de beschadigde kaart
 • indien mogelijk de chip die is losgekomen