(Voor)naamsverandering

Wat

Je naam en voornamen hebben een officieel karakter. Zij zijn in principe vast. Zij stellen je, de overheid en anderen in staat om jezelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kan je uitzonderlijk jouw naam laten wijzigen. 

De procedure van naamswijziging verloopt grotendeels via de federale overheidsdienst justitie. Hierbij de link met alle relevante info over een naamswijziging:

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/n...

Hieronder vind je meer info over de voornaamswijziging.

Voorwaarden

Een voornaamsverandering is mogelijk als:

je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent;
je duidelijk motiveert waarom je de voornaamsverandering wilt;
de gevraagde voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring;
de gevraagde voornaam jou of derden niet kan schaden.

Procedure

Sinds 1 augustus 2018 is het de taak van de gemeente om de volledige procedure uit te voeren waarmee je je voornaam kan veranderen.  Als je jouw voornaam wil veranderen, moet je dus alleen aankloppen bij de administratie van de gemeente waar je ingeschreven bent in de bevolkingsregisters. 
De procedure duurt maximaal 3 maanden.
De verandering van voornaam heeft gevolg op de datum van de opmaak van de akte tot verandering van voornaam.

Wat meebrengen

  • je identiteitsdocument
  • indien je niet in België geboren bent dan moet je zelf een uittreksel van je geboorteakte voorleggen, indien nodig gelegaliseerd en vertaald door een beëdigde vertaler naar het Nederlands.

De betaling gebeurt bij de aanvraag.

Bedrag

Een voornaamsverandering kost 200 euro. In bepaalde gevallen is hier een vermindering mogelijk.

De kosten voor aanpassing van je identiteitsdocumenten en rijbewijs komen er nadien wel bij.

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).

Maak een afspraak