Arbeidskaart

Wat

Als je als niet-EU-burger in België wil werken heb je daarvoor een toelating nodig.

 

  • Gecombineerde vergunning (single permit)

Als je als niet-Europeaan meer dan 90 dagen in België wil werken heb je sinds 1 januari 2019 een gecombineerde vergunning ('single permit') nodig. Dit is een elektronische verblijfskaart voor zowel de toelating tot werk als de toelating tot verblijf.

Voor de gecombineerde vergunning moet je niet naar het gemeentehuis komen. De werkgever moet de single permit aanvragen bij het Vlaams Gewest. Informatie over de voorwaarden, de vrijstellingen en de verlenging vind je op www.werk.be.

De verlenging van de gecombineerde vergunning moet door de werkgever bij het Vlaams Gewest gebeuren ten minste 2 maanden voor het vervallen ervan.

 

  • Beroepskaart

Als je als niet EU-burger als zelfstandige wil werken in België, heb je geen arbeidskaart maar wel een beroepskaart nodig.

 

  • Arbeidskaart C

De arbeidskaart C werd afgeschaft sinds 01/01/2019 en kan niet meer aangevraagd worden. Je mag werken op grond van je tijdelijke verblijfstitel. De toelating tot arbeid vloeit automatisch voort uit je verblijfsstatuut. Bij de vernieuwing van je verblijfsvergunning, zal je nieuwe vergunning de vermelding ‘arbeidsmarkt: onbeperkt’ bevatten.

 

  • Arbeidskaart én vergunning

In de volgende gevallen is de gecombineerde vergunning niet van toepassing en heb je een arbeidskaart (voor de werknemer) én een arbeidsvergunning (voor de werkgever) nodig:

  • Tewerkstelling van minder dan 90 dagen
  • Grensarbeiders 
  • Au Pairs

De werkgever moet de aanvraag indienen bij het Vlaams Gewest. 

 

Meer informatie

Voor de stand van zaken van je dossier kan je niet terecht bij de gemeente, maar wel bij het Vlaams Gewest of de Dienst Vreemdelingenzaken.

Vlaams Gewest:

Adres: Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel

Telefoon: 025 534 3000

E-mailadres: arbeidskaart@vlaanderen.be

Website: www.werk.be

 

Dienst Vreemdelingenzaken

Adres: Pachecolaan 44, 1000 Brussel

Telefoon: 027 938 000 

E-mailadres: infodesk@ibz.fgov.be

Website: https://dofi.ibz.be

Bedrag

De tarieven vind je op de website www.werk.be.

Uitzonderingen

Onderdanen van de Europese Unie en van Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland hebben geen arbeidskaart of arbeidsvergunning nodig. 

Maak een afspraak