Recht op duurzaam verblijf

Wat

Een burger van de Unie heeft recht op duurzaam verblijf in België na vijf jaar van ononderbroken verblijf en kan na verloop van de procedure een E+ kaart verkrijgen.

Niet-EU- familieleden van de Burger van de Unie of van een Belg verkrijgen na een ononderbroken verblijf van 5 jaar én gedurende deze periode, samenwoonst met de Burger van de Unie of de Belg recht op 'duurzaam verblijf'.

Je bent echter in tegenstelling tot de Burger van de Unie VERPLICHT om ten laatste 5 maanden voor de vervaldag van je huidige F-kaart 'duurzaam verblijf' (F+ kaart) aan te vragen.

Het startpunt van deze termijn van vijf jaar is de datum waarop je bij het gemeentebestuur een aanvraag tot verklaring van inschrijving indiende.

Procedure

  • Na 5 jaar ononderbroken verblijf en ten laatste 5 maanden voor de vervaldag van je huidige kaart, meld je je bij de dienst Vreemdelingen.
  • je ondertekent de aanvraag tot duurzaam verblijf
  • ten laatste 5 maanden na indiening beslist de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel over deze aanvraag
  • bij een positief antwoord kan je een kaart ‘Duurzaam Verblijf’  aanvragen. Voor EU-onderdanen is dit de E+ kaart, voor niet-EU- familieleden van de Burger van de Unie of van een Belg is dit de F+ kaart.

Wat meebrengen

Voor de aanvraag duurzaam verblijf:

  • Kopie identiteitskaart of paspoort
  • Verblijfskaart

Voor de E+/F+ kaart:

  • €18 euro
  • Pasfoto: moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Na 3 weken ontvang je thuis een briefomslag met de codes en kom je met deze omslag naar de dienst Bevolking-Identiteitskaarten om je kaart te activeren.

Bedrag

  • De aanvraag duurzaam verblijf is gratis.
  • De E+ kaart zelf kost €18.