Verbintenis tot tenlasteneming

Wat

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document waarmee je je financieel garant stelt voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een buitenlandse burger tijdens zijn bezoek in België. Je blijft tot twee jaar na datum van binnenkomst in het Schengengebied aansprakelijk voor deze onkosten.

Elke vreemdeling moet bij het binnenkomen van het Schengen grondgebied kunnen aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Als hij daarin niet slaagt, kan hij hiervoor beroep doen op een garant. Dat mag een andere persoon zijn dan diegene de buitenlander uitnodigt.

Voorwaarden

Als garant moet je:

 • ofwel Belg zijn
 • ofwel buitenlander zijn die toegelaten is voor een onbeperkt verblijf in België.

Procedure

Je komt persoonlijk naar de vreemdelingendienst om de tenlasteneming te ondertekenen. De tenlasteneming wordt gemaakt en de handtekening van de garant wordt gewettigd. Je krijgt het document samen met de nodige attesten.

Je moet dan het dossier bestaande uit:

 • Tenlasteneming
 • Gemeentelijke attesten
 • Bewijs van je inkomen: loonfiches van de afgelopen 3 maanden, pensioenfiche, …

opsturen aan de persoon die op bezoek wil komen. Die moet hiermee binnen de 6 maanden na de legalisatie naar de Belgische ambassade in zijn/haar land gaan en een toeristenvisum aanvragen voor België of Schengen. De ambassade beslist aan de hand van je loonfiches en samenstelling gezin of je inkomen voldoende hoog is om garant te kunnen staan voor de buitenlandse bezoeker.

Gaat het over een niet-visumplichtig land of is er geen ambassade in het land van de persoon die op bezoek komt, dan stuurt de gemeente de aanvraag op naar DVZ. Na minimum 1 maand bezorgt DVZ de tenlasteneming terug aan de gemeente.

Wat meebrengen

Om een tenlasteneming te kunnen opmaken hebben we volgende gegevens en stukken nodig:

Van de garant:

 • identiteitsbewijs of verblijfsvergunning
 • telefoonnummer
 • beroep

Van de perso(n)on(en) waarvoor je je garant stelt:

 • goed leesbare kopie paspoort
 • het aantal dagen dat deze persoon zal blijven
 • adres land van herkomst
 • verwantschap met de garant
 • adres waar de persoon in Riemst zal verblijven
Maak een afspraak