Verblijfskaart niet-Belg

Wat

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Procedure

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvang je, van de gemeente waar je woont, automatisch een oproepingskaart om je verblijfskaart bij de dienst Bevolking van je gemeente aan te vragen.

Ook als de geldigheidsperiode van je verblijfskaart verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe verblijfskaart aan te vragen.

In een aantal gevallen kan je ook op eigen initiatief een verblijfskaart aanvragen bij je woonplaats:

 • als je verblijfskaart verloren, gestolen of beschadigd is
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is
 • als je van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als je een identiteitskaart aanvraagt in een andere landstaal.

Je gaat met je oproepingskaart, een recente pasfoto en je huidige verblijfskaart naar de dienst bevolking. Drie tot vier weken later, krijg je per brief bericht dat je verblijfskaart klaar ligt.

Om de ‘elektronische handtekening’ te kunnen gebruiken, ontvang je in de brief ook een pincode en een pukcode. Je pincode kan je bij de afhaling nog wijzigen als je dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers).

Let op. Hou zelf de vervaldatum ook in het oog. Het is altijd mogelijk dat je oproepingskaart voor een nieuwe verblijfskaart verloren is gegaan. Heb je drie weken voor de vervaldatum van je verblijfskaart nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan onmiddellijk zelf bij je gemeente een nieuwe verblijfskaart aan.

In dringende gevallen kan je een spoedprocedure aanvragen met levering binnen twee of drie dagen. Let op hiervoor betaal je wel een hoge kostprijs.

 

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van je verblijfskaart breng je volgende zaken mee:

 • je oproepingskaart
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden, vermeld op de oproepingskaart, voldoet
 • je huidige verblijfskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Bij het afhalen van je verblijfskaart:

 • je oude verblijfskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).
 • de brief die je thuis kreeg met de vraag je verblijfskaart af te halen en waarop ook je pin- en pukcode vermeld staan.

Bedrag

ProcedureAflevertermijn

Prijs tot en met 31/12/2022

Prijs vanaf 01/01/2023
A, B, K (voorheen C), L (voorheen D), H, I, J-kaart in gewone procedure3 à 4 weken€ 18,50€ 20,5
EU, EU+, F, F+, M, M+ en N-kaart in gewone procedure3 à 4 weken€ 18€ 20
eVK in spoedprocedure (levering bij de gemeente)1 à 2 werkdagen€ 104€ 114

 

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.