Attest van erfopvolging

Wat

De vroegere erfrechtverklaring voor het deblokkeren van tegoeden en rekeningen van een overledene is midden 2009 afgeschaft. Dit betekent dat de gemeente niet langer bevoegd is terzake.
Dit attest wordt nu afgeleverd door het registratiekantoor van de woonplaats van de overledene of een notaris.
Raadpleeg onderstaand document voor meer informatie.

Registratiekantoor FOD Financiën

Voorstraat 43 bus 32, 3500 Hasselt
mail: rzsj.registratie.hasselt1@minfin.fed.be
Tel. 02 57 204 56