Begraafvormen

Begraven in volle grond

 • aantal begunstigden:
  • in een gewoon graf zonder concessie kan er maximaal één urne of één kist geplaatst worden.
  • In een graf in volle grond met concessie worden er maximaal twee urnen of één kist en één urne of twee kisten toegestaan.

Enkel indien het een concessie betreft voor verwanten van de eerste graad kan in een graf in volle grond waarop een concessie rust uitzonderlijk drie personen begraven worden.

 • kostprijs:
  • zonder concessie: gratis
  • met concessie 300 euro (verlenging 150 euro)
 • termijn: 30 jaar (verlenging 15 jaar)
 • extra info: In het geval van een bijzetting dient het grafteken vooraf door een vakman te worden weggenomen. De kosten die hiertoe worden gemaakt, worden gedragen door de nabestaanden.

Afmetingen grafsteen: Grafsteen

 • Breedte: 1 m
 • Dikte: 0,5 m
 • Lengte: 2 m

Kop van de grafsteen

 • Breedte: 1 m
 • Dikte: 0,30 m
 • Hoogte: 1,30 m

 

Keldergraven

 • aantal begunstigden:In totaal kunnen vier personen in een grafkelder begraven worden. Er worden maximaal twee kisten per grafkelder toegestaan eventueel aangevuld met urnen.
 • kostprijs: 650 euro (verlenging 150 euro)
 • termijn: 30 jaar (verlenging 15 jaar)
 • extra info: de grafkelder worden gebouwd of geprefabriceerd geleverd en geplaatst door de zorgen van het gemeentebestuur.

afmetingen grafsteen:Grafsteen

 • Breedte: 1 m
 • Dikte: 0,5 m
 • Lengte: 2 m

Kop van de grafsteen

 • Breedte: 1 m
 • Dikte: 0,30 m
 • Hoogte: 1,30 m

Columbarium en urnekelder

 • aantal begunstigden: er worden maximaal twee urnen toegestaan per nis.
 • kostprijs: 500 euro (verlenging 150 euro)
 • termijn: 30 jaar (verlenging 15 jaar)
 • extra info: wanneer een eigen gedenksteen geplaatst wordt moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid om een bijzetting te doen. In dit geval dient het grafteken vooraf door een vakman te worden weggenomen. De kosten die hiertoe worden gemaakt, worden gedragen door de nabestaanden.

afmetingen grafsteen: Grafsteen urnekelder

 • Breedte: 0,55 m
 • Dikte:  0,2 m
 • Lengte: 0,55 m

Het is niet toegelaten om op de afdekplaat van de urnekelder enige constructie te plaatsen hoger dan 50 cm. De totale hoogte van de gedenksteen mag de 70 cm gemeten vanaf het maaiveld niet overschrijden.

Grafsteen Columbaria

De columbaria worden door de gemeente geplaatst. De totale hoogte van columbarium en eventuele gedenksteen mag de 1 m niet overschrijden. Er mogen geen boordstenen rond de columbaria aangebracht worden.

Strooiweide

 • kostprijs: gratis
 • extra info: naamplaatjes worden enkel door het gemeentebestuur aangeleverd en aangebracht op de gedenksteen.

Engelenweide

Levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens van 26 weken nog niet hebben bereikt, kunnen op verzoek van de ouders kosteloos begraven, bijgezet of uitgestrooid worden op een voorbehouden gemeenschappelijke ruimte op de gemeentelijke begraafplaats van Membruggen. 

Kindergraf

 • aantal begunstigden: Er wordt maximaal één kist of urne per kindergraf voorzien, voor meerlingen wordt er ruimte voorzien voor meer dan één kist of urne per kindergraf.
 • extra info: voor lijkkisten of urnen van kinderen waarvan de zwangerschap minstens zes maanden heeft geduurd tot aan de leeftijd van zeven jaar.

afmetingen grafsteen: Grafsteen

 • Breedte: 0,60 m
 • Dikte: 0,20 m
 • Lengte: 1,20 m

Kop van de grafsteen

 • Breedte: 0,60 m
 • Dikte: 0,10 m
 • Hoogte: 0,70 m

Dit betreffen allemaal maximale afmetingen.

Afwijkende maten begraafplaats van Zussen en Val-Meer

Afwijkende maten voor de grafstenen op de uitbreiding van de begraafplaats van Zussen en Val-Meer. De maximale afmetingen van de graftekens en andere gedenktekens op de uitbreiding van de begraafplaats van Zussen en Val-Meer in het perceel voorbehouden voor kleinere grafmonumenten (kopstenen):

 • Hoofdsteen graf in volle grond en grafkelder
  • Breedte: 0,60 m
  • Dikte: 0,10 m
  • Hoogte: 0,65 m
 • Basissteen graf in volle grond en grafkelder:
  • Breedte: 0,62 m
  • Dikte: 0,20 m
  • Hoogte: 0,10 m
 • Bodemplaat graf in volle grond en grafkelder:
  • Breedte: 1,20 m
  • Dikte: 0,40 m
  • Hoogte: 0,05 m

Indien voor een dubbel graf in volle grond of dubbele grafkelder gekozen wordt dan worden 2 enkele hoofdstenen en 2 enkele basisstenen geplaatst.

 • Bodemplaat bij een dubbel graf in volle grond en dubbele grafkelder:
  • Breedte: 2,38 m
  • Dikte: 0,40 m
  • Hoogte: 0,05 m
 • Hoofdsteen urnenkelder:
  • Breedte: 0,53 m
  • Dikte: 0,08 m
  • Hoogte: 0,50 m
 • Bodemplaat urnenkelder:
  • Breedte: 0,55 m
  • Dikte: 0,55 m
  • Hoogte: 0,20 m

De totale hoogte van de grafsteen/gedenksteen mag de 0,80 m gemeten vanaf het maaiveld niet overschrijven. Er wordt op de uitbreiding in Zussen en Val-Meer ook een perceel voorzien waar nog volgens de modaliteiten van artikel 24 §1 kan begraven worden.

Maak een afspraak