Orgaandonatie

Wat

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.

Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Voorwaarden

Als je Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na jouw dood toe tenzij:
- je dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens jouw leven
- je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Procedure

Om te voorkomen dat jouw naaste familieleden na jouw dood de pijnlijke keuze in jouw plaats moeten maken, kun je vooraf het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie invullen en laten registreren bij het gemeentebestuur van jouw woonplaats. Je kunt het formulier ook krijgen bij het gemeentebestuur.

De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Voor minderjarigen:

  • indien zij bekwaam zijn om een wilsverklaring af te leggen, dan kunnen ze volledig zelfstandig ofwel weigeren ofwel uitdrukkelijk instemmen met orgaandonatie na overlijden. De ouders die het hoederecht over de minderjarige heeft of diens voogd kan alleen verzet uitdrukken.
  • zijn ze niet bekwaam, dan kan het verzet uitgedrukt worden door een van de ouders die het hoederecht over de minderjarige heeft of diens voogd.

MAAR: deze verklaring vervalt en moet vernieuwd worden op het ogenblik dat de betrokkene meerderjarig wordt.

Voor personen die omwille van hun geestestoestand niet in staat zijn hun wil te uiten kan de wettelijke vertegenwoordiger, de voorlopige bewindvoerder of een naaste verwant de verklaring laten vastleggen.
!Let op: de uitdrukkelijke instemming met orgaandonatie en de herroeping hiervan kan enkel door de aanvrager zelf gebeuren.

Ook als je jouw instemmingsverklaring hebt overgemaakt aan jouw gemeente kun je deze achteraf nog steeds op ieder moment veranderen.

Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

Regelgeving

Sinds 13 juni 1986 (aangepast op 27 februari 2007) heeft België een wet dat het verwijderen van organen voor transplantatie regelt. Deze wet huldigt het principe “zwijgen is instemmen”, wat betekent dat organen en weefsels van Belgische burgers bij overlijden worden weggenomen, op voorwaarde dat de overledene daar bij leven geen verzet tegen heeft aangetekend. Als er geen informatie is over de wensen van de overledene in verband met orgaandonatie kunnen de nabestaanden van de eerste graad (ouders, kinderen) en de samenwonende partner zich wel nog uitdrukkelijk verzetten tegen het wegnemen van de organen.

Als de burger wilt dat zijn persoonlijke keuze betreffende orgaandonatie wordt gerespecteerd dan kan hij/zij dit best laten vastleggen, waarbij het mogelijk blijft om deze beslissing te herroepen.

Ik word orgaandonor

Nuttige websites