Overlijdensakte

Wat

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Een afschrift is een letterlijke kopie van de akte.
Een uittreksel bevat een verkorte versie van de originele akte.
Een uittreksel internationaal (7-talig): dit document kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift. In dat geval moet u de volledige huwelijksakte laten vertalen.

Voorwaarden

Een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte kan worden aangevraagd door grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen van de overledene of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...).

Procedure

  • De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden.
  • De gemeente in kwestie stuurt de akte daarna door naar de gemeente waar de overledene woonde.
  • Je kunt een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur waar de persoon is overleden.

Je kan het e-loket gebruiken voor de aanvraag. Je krijgt de keuze om het bewijs meteen digitaal aan te vragen en af te drukken met je (Belgische) eID en pincode (eID-kaartlezer nodig) of je aanvraag wordt binnen 3 werkdagen behandeld en het attest van leven wordt via de post verstuurd.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart of verblijfskaart (niet-Belgen)
  • Indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van zijn identiteitskaart of verblijfskaart.

Bedrag

Gratis