Reispas

Wat

Een Belgisch paspoort is een document om jouw identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben meestal een paspoort nodig. Met een paspoort kun je naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.

Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische gegevens: naast de gegevens over uw identiteit en nationaliteit, jouw handtekening en jouw foto bevat het ook jouw vingerafdrukken.

Het paspoort is:

7 jaar geldig voor volwassenen
5 jaar voor minderjarigen.

Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Vooraleer je vertrekt, ga je het best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor jouw bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Je kunt ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Voorwaarden

De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Als jouw pasfoto niet voldoet aan de voorwaarden, kan je geen paspoort aanvragen!

Indien je een paspoort wilt aanvragen voor jouw minderjarig kind en je woont niet samen met de andere ouder van jouw kind dan wordt gevraagd dat je een toestemming van de andere ouder voorlegt bij de aanvraag van het paspoort. Dit is een geschreven, gedagtekend en ondertekend document.
De afhaling van de reispas van een minderjarige is enkel mogelijk door de ouder waarbij de minderjarige inwoont.

 

Procedure

Belgen die in België wonen, vragen hun internationaal paspoort aan bij het gemeentebestuur van hun woonplaats. Belgen in het buitenland vragen hun paspoort aan bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat dat bevoegd is voor de plaats waar ze zich bevinden. Sinds 01/01/2018 kunnen zij ook bij een Belgische gemeente hun paspoort aanvragen (zie 'uitzonderingen' voor meer uitleg).

Vraag uw paspoort zeker op tijd aan. Hou rekening met een leveringstermijn van minstens 5 werkdagen. In drukke periodes kan de wachttijd oplopen.

Er bestaat wel een spoedprocedure indien nodig, die spoedprocedure is wel duurder.

Wat meebrengen

Voor de aanvraag:

 • je identiteitskaart
 • je oud paspoort (als je er één hebt) of een attest van verlies/diefstal van het paspoort (te verkrijgen bij de politie)
 • 1 recente en gelijkende kleurenfoto van de aanvrager met witte egale achtergrond (3,5 x 4,5 cm) die voldoet aan de I.C.A.O. normen.
 • je komt persoonlijk langs, een paspoort aanvragen kan niet met volmacht.

Minderjarigen

 • identiteitsbewijzen voor minderjarige kinderen.
 • indien de ouders niet samenwonen moet een toestemming van de afwezige ouder (de ouder die niet bij de aanvraag het kind vergezeld) voorgelegd worden.
 • het kind moet persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag van een reispas (ongeacht de leeftijd).
 • de aanvraag voor een minderjarige moet steeds worden ondertekend door de minderjarige zelf (vanaf de leeftijd van 6 jaar) én door één van beide ouders.

Bedrag

 kinderen (-18jaar)volwassenen (+18jaar)
Normale procedure (ongeveer 5 werkdagen)35,5 euro75,5 euro
Spoedprocedure (1 à 2 werkdagen)210,5 euro250,5 euro
reispas vluchteling/staatloze of vreemdeling41,5 euro71,5 euro
spoedprocedure reispas vluchteling/staatloze of vreemdeling210,5 euro240,5 euro

 

Uitzonderingen

Reispassen voor Belgen die in het buitenland wonen 
De bevoegdheden voor de afgifte van paspoorten (aan Belgen op doorreis) en reistitels (voor vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen) zijn sinds 01/01/2018 overgeheveld naar de gemeentebesturen. 
Deze mogelijkheid richt zicht tot de Belgen die ingeschreven zijn in het consulair bevolkingsregister en die op doorreis zijn in België en van wie de gemeente Riemst:
 de laatste woonplaats in België is (volgens het rijksregister);
 de geboorteplaats is (wanneer die volgens het rijksregister nooit in België heeft gewoond);
 de gemeente van keuze is (wanneer die volgens het rijksregister noch in België geboren is, noch er ooit heeft gewoond);

De aanvraagprocedure is gelijklopend met de Belgen die in Riemst wonen met dit verschil dat de termijn waarbinnen de reispas kan afgeleverd worden niet op voorhand gekend is.

Reistitels voor vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen
De rechthebbenden zijn in België wonende en erkende staatlozen en vluchtelingen, in België wonende vreemdelingen die er niet als staatloze of als vluchteling erkend zijn en geen nationaal paspoort of ander reisdocument hebben en dat evenmin kunnen verkrijgen bij hun nationale overheden.
Meer informatie kan u bekomen aan het loket van de dienst bevolking.

Noodprocedure en humanitaire redenen
Als je om dringende humanitaire redenen (ongeval, ernstige ziekte, verdwijning of overlijden van een naaste) zeer snel naar het buitenland moet, dan kan binnen één dag een voorlopig paspoort afgeleverd worden. Dit paspoort heeft een beperkte geldigheidsduur voor een bepaalde bestemming. Het kan slechts afgeleverd worden als er een bewijs is van dringende humanitaire redenen.

De aanvraag dient te gebeuren bij de Dienst Paspoorten van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Tijdens het weekend kan je telefonisch contact opnemen via het nummer 02/501.81.11
Meer info, vind je hier terug.

Wat indien je schade hebt gelopen ingevolge een productiefout in het paspoort?
Tengevolge van een productiefout in je paspoort, is je reis niet verlopen zoals voorzien en je meent schade te hebben geleden:

 • je moest je vertrek uitstellen of annuleren
 • je moest in het buitenland blijven in afwachting van een nieuw paspoort
 • je moest je reis onderbreken en naar huis terugkeren

In dat geval kan je aan de FOD Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade. Meer inlichtingen op www.schadevergoedingpaspoort.be/.

Extra dikke reispas
Voor frequente reizigers bestaat er een paspoort met 64 blz. i.p.v. 32. Deze reispassen kunnen enkel aangevraagd worden als spoedprocedure tegen de prijs van 250,50 euro.

Nuttige links