Belgisch rijbewijs

Wat

Een Europees rijbewijs is sinds 12/03/2013 in de gemeente Riemst een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.
Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig.

Let op: de omwisseling naar een bankkaartmodel is, voorlopig, nog niet verplicht.

 Interessante websites i.v.m. de wetgeving op de rijbewijzen:

Voorwaarden

In het bezit van een geldige identiteitskaart of verblijfskaart en ingeschreven in de gemeente Riemst.

Procedure

Je vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Is je rijbewijs verloren gegaan of gestolen? Meldt dit dan eerst bij de politiediensten in België en kom dan langs op de dienst Bevolking om een nieuw rijbewijs aan te vragen

 

Wat meebrengen

Voor de aanvraag van het eerste rijbewijs:

 • identiteitskaart/verblijfskaart (niet-Belgen)
 • eventueel 1 recente pasfoto indien de foto op je identiteitskaart/verblijfskaart niet meer gelijkend is.
 • aanvraagformulier van het examencentrum
 • het voorlopig rijbewijs

Voor de omwisseling van een papieren rijbewijs naar een bankkaartmodel:

 • identiteitskaart/verblijfskaart (niet-Belgen)
 • eventueel 1 recente pasfoto indien de foto op je identiteitskaart/verblijfskaart niet meer gelijkend is.
 • je huidig rijbewijs

Voor een duplicaat van het rijbewijs:

 • identiteitskaart/ verblijfskaart (niet-Belgen)
 • eventueel 1 recente pasfoto indien de foto op je identiteitskaart/verblijfskaart niet meer gelijkend is.
 • je huidige rijbewijs als je dit wil vernieuwen omwille van beschadiging, oude foto, ... of een formulier 'Aanvraag duplicaat rijbewijs' afgeleverd door de politie ingeval van diefstal of verlies. 

Voor een vernieuwing met medisch attest:

 • identiteitskaart/ verblijfskaart (niet-Belgen)
 • eventueel 1 recente pasfoto indien de foto op je identiteitskaart/verblijfskaart niet meer gelijkend is.
 • huidig rijbewijs
 • medisch attest  (link naar document met centra: “Hebt u een rijbewijs C 2”)

Voor een vernieuwing met uitbreiding naar een hogere categorie en/of bewijs vakbekwaamheid (code 95):

 • identiteitskaart/ verblijfskaart (niet-Belgen)
 • eventueel 1 recente pasfoto indien de foto op je identiteitskaart/verblijfskaart niet meer gelijkend is.
 • huidig rijbewijs
 • medisch attest voor groep 2 (voor categorie C en D of bezoldigd vervoer), (link naar document met centra: “Hebt u een rijbewijs C 2”)
 • voor de categorieën C en D: getuigschrift basiskwalificatie of getuigschrift nascholing (om de vijf jaar)
 • aanvraagformulier van het examencentrum en eventueel het voorlopig rijbewijs.

Voor een omwisseling van een buitenlands rijbewijs naar een Belgisch rijbewijs:

 • identiteitskaart/ verblijfskaart (niet-Belgen)
 • eventueel 1 recente pasfoto indien de foto op je identiteitskaart/verblijfskaart niet meer gelijkend is.
 • huidig geldig buitenlands rijbewijs (Is het rijbewijs niet meer geldig dan moet je voor een echtheidsverklaring zorgen)
 • beëdigde vertaling van het buitenlands rijbewijs indien dit niet in 1 van de landstalen of het Engels is opgesteld.

OPGELET: men dient steeds aan de loketten te controleren of het buitenlands rijbewijs kan omgewisseld worden, dit verschilt van land tot land.

T.a.v. de Nederlandse inwoners:

Bij verlies van een niet-geregistreerd rijbewijs of bij de omwisseling van een verlopen Nederlands rijbewijs moet je zorgen voor een echtheidsverklaring.
Hoe bekom je die?
tel 0031/900 07 39 - fax 0031/598 69 92 89 -Postbus 9000, Skager Rak 10, 9640 HA Veendam - https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Echtheidsverklaring-.aspx
Je krijgt dan de nodige inlichtingen en de mogelijkheid het aanvraagformulier voor een echtheidsverklaring te downloaden.

Bedrag

25 euro 
Betaal bij voorkeur met bancontact.