Belgisch rijbewijs

Wat

Een Europees rijbewijs is sinds 12/03/2013 in de gemeente Riemst een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.
Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig.

Let op: de omwisseling naar een bankkaartmodel is, voorlopig, nog niet verplicht.

 Interessante websites i.v.m. de wetgeving op de rijbewijzen:

Voorwaarden

In het bezit van een geldige identiteitskaart of verblijfskaart en ingeschreven in de gemeente Riemst.

Procedure

Je vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven. Je mag hiervoor een mailtje sturen naar bevolking@riemst.be met je vraag om een rijbewijs aan te vragen. Heb je een medische keuring, vakbekwaamheid/basiskwalificatie of een aangifte van verlies van je rijbewijs (te bekomen bij de politie) stuur dit dan zeker mee.

 

 

Wat meebrengen

Voor de aanvraag van het eerste rijbewijs:

 • identiteitskaart/verblijfskaart (niet-Belgen)
 • eventueel 1 recente pasfoto indien de foto op je identiteitskaart/verblijfskaart niet meer gelijkend is.
 • aanvraagformulier van het examencentrum
 • het voorlopig rijbewijs

Voor de omwisseling van een papieren rijbewijs naar een bankkaartmodel:

 • identiteitskaart/verblijfskaart (niet-Belgen)
 • eventueel 1 recente pasfoto indien de foto op je identiteitskaart/verblijfskaart niet meer gelijkend is.
 • je huidig rijbewijs

Voor een duplicaat van het rijbewijs:

 • identiteitskaart/ verblijfskaart (niet-Belgen)
 • eventueel 1 recente pasfoto indien de foto op je identiteitskaart/verblijfskaart niet meer gelijkend is.
 • je huidige rijbewijs als je dit wil vernieuwen omwille van beschadiging, oude foto, ... of een formulier 'Aanvraag duplicaat rijbewijs' afgeleverd door de politie ingeval van diefstal of verlies. 

Voor een vernieuwing met medisch attest:

 • identiteitskaart/ verblijfskaart (niet-Belgen)
 • eventueel 1 recente pasfoto indien de foto op je identiteitskaart/verblijfskaart niet meer gelijkend is.
 • huidig rijbewijs
 • medisch attest  (link naar document met centra: “Hebt u een rijbewijs C 2”)

Voor een vernieuwing met uitbreiding naar een hogere categorie en/of bewijs vakbekwaamheid (code 95):

 • identiteitskaart/ verblijfskaart (niet-Belgen)
 • eventueel 1 recente pasfoto indien de foto op je identiteitskaart/verblijfskaart niet meer gelijkend is.
 • huidig rijbewijs
 • medisch attest voor groep 2 (voor categorie C en D of bezoldigd vervoer), (link naar document met centra: “Hebt u een rijbewijs C 2”)
 • voor de categorieën C en D: getuigschrift basiskwalificatie of getuigschrift nascholing (om de vijf jaar)
 • aanvraagformulier van het examencentrum en eventueel het voorlopig rijbewijs.

Voor een omwisseling van een buitenlands rijbewijs naar een Belgisch rijbewijs:

 • identiteitskaart/ verblijfskaart (niet-Belgen)
 • eventueel 1 recente pasfoto indien de foto op je identiteitskaart/verblijfskaart niet meer gelijkend is.
 • huidig buitenlands rijbewijs 
 • beëdigde vertaling van het buitenlands rijbewijs indien dit niet in 1 van de landstalen of het Engels is opgesteld.

OPGELET: men dient steeds aan de loketten te controleren of het buitenlands rijbewijs kan omgewisseld worden, dit verschilt van land tot land.

Bedrag

25 euro 
Betaal bij voorkeur met bancontact.