Voorlopig rijbewijs

Wat

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.
Je kan kiezen uit:

 • Model 36 maanden voor categorie B: voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig.
 • Model 18 maanden voor categorie B: voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig.
 • Model 3: voor de categorieën A3 A- A BE C CE D DE

Een website met o.a. de theorie voor de diverse rijbewijzen, uitleg praktijkexamen, oefeningen en een helpforum: www.gratisrijbewijsonline.be.

Voorwaarden

Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Voorlopig rijbewijs mét begeleider: je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool.

Model 3:

 • vanaf 16 jaar, categorie A
 • vanaf 18 jaar, categorie A3
 •  vanaf 21 jaar, categorie CE

Procedure

Het voorlopige rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Je mag een mailtje sturen naar bevolking@riemst.be met het aanvraagformulier waarop staat dat je geslaagd bent voor het theoretische gedeelte. Vergeet niet het aanvraagformulier te ondertekenen op de voorzijde en 5 maal op de achterzijde. Als je met begeleiders rijdt moeten ook zij het aanvraagformulier mee ondertekenen.

Vanaf 17/10/2022 kan je een voorlopig rijbewijs18 maanden ook via het online platform Beldrive aanvragen. In de toekomst zullen ook andere (voorlopige) rijbewijzen via dit platform aangevraagd worden.

Wat meebrengen

Model 36 maanden

 • je identiteitskaart/verblijfskaart (niet-Belgen),
 • 1 recente pasfoto indien de foto op je identiteitskaart/verblijfskaart niet meer gelijkend is.
 • aanvraagformulier van het examencentrum ingevuld en gehandtekend door jezelf en minimum 1, maximum 2 begeleiders indien je verkiest om met begeleider te oefenen

LET OP! Je begeleider moet minstens 8 jaar in het bezit zijn van een Europees rijbewijs en hij mag de laatste 3 jaar geen verval gehad hebben.
LET OP! Indien je begeleider in een andere gemeente woont, dient het aanvraagfomulier eerst in de gemeente van de begeleider gevalideerd te worden.

Model 18 maanden

 • je identiteitskaart/verblijfskaart (niet-Belgen),
 • 1 recente pasfoto indien de foto op je identiteitskaart/verblijfskaart niet meer gelijkend is.
 • aanvraagformulier van het examencentrum, ingevuld en gehandtekend,
 • het bekwaamheidsattest van de rijschool indien je verkiest om na 20u rijles alleen te oefenen (model 18)

Model 3

 • je identiteitskaart/verblijfskaart (niet-Belgen),
 • 1 recente pasfoto indien de foto op je identiteitskaart/verblijfskaart niet meer gelijkend is.
 • aanvraagformulier van het examencentrum, ingevuld en gehandtekend,
 • een rijgeschiktheidsattest voor categorie C of D

Duplicaat voorlopig rijbewijs

 • je identiteitskaart/verblijfskaart (niet-Belgen),
 • 1 recente pasfoto indien de foto op je identiteitskaart/verblijfskaart niet meer gelijkend is.
 • aanvraagformulier voor een nieuw voorlopig rijbewijs afgegeven door de politie

Bedrag

25 euro. Betaal bij voorkeur met bancontact.