Stemmen als niet-Belg

Wat

Verkiezingen Europees Parlement
Als Europese burger die in België verblijft kan je, op voorwaarde dat je je geregistreerd hebt, in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en zo op kandidaten van Belgische lijsten stemmen. In dit geval zal je wel niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst.

Here you can read the information in the language you prefer: www.europeanelections.belgium.be
 

Gemeenteraadsverkiezingen
Als Europese burger (> 18 jaar) en niet-Europese burger (> 18 jaar) die in België verblijft kan je, op voorwaarde dat je je geregistreerd hebt, in België deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden

Om als Europese burger aan de verkiezing voor het Europees Parlement deel te nemen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten (sinds de Brexit kunnen Britse burgers niet meer stemmen voor het Europees Parlement);
2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben ;
3. Minstens 14 jaar oud zijn (stemmen is wel voorbehouden voor de ingeschreven Europese burgers die op de dag van de verkiezingen minstens 16 jaar zijn);
4. Over stemrecht beschikken.
5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Als je aan deze voorwaarden voldoet dan kan je in jouw gemeente van inschrijving aanvragen om geregistreerd te worden als kiezer voor het Europees parlement.

Om als Europese en niet-Europese burger aan de gemeenteraadsverkiezing deel te nemen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen :
1. Je hoofdverblijfplaats ononderbroken in België gevestigd hebben gedurende de laatste vijf jaar;
2.Minstens achttien jaar zijn op de dag van de verkiezingen;
3. Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente waarbij de aanvraag werd ingediend;
4. Over stemrecht beschikken;
5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Als je aan deze voorwaarden voldoet dan kan je in jouw gemeente van inschrijving aanvragen om geregistreerd te worden als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Procedure

Indien je je als Europeaan graag in België wilt registeren als kiezer voor het Europees Parlement dan kan je de aanvraag online indienen vóór 1 april 2024.
Je kan ook nog altijd een papieren aanvraagdocument invullen, ondertekenen en dit samen met een kopie van jouw identiteitsdocument aan de dienst bevolking bezorgen vóór 1 april 2024.

Indien je je als niet-Belg graag wilt registreren als kiezer voor de gemeenteraad dan kan je de aanvraag online indienen vóór 1 augustus 2024.
Je kan ook altijd een papieren aanvraagdocument (niet-EU)/aanvraagdocument (EU) invullen, ondertekenen en dit samen met een kopie van jouw identiteitsdocument aan de dienst bevolking bezorgen vóór 1 augustus 2024.
Het college van burgemeester en schepenen zal jouw aanvraag dan behandelen en je persoonlijk op de hoogte brengen of de aanvraag goedgekeurd is.
Wanneer je aanvraag goedgekeurd wordt mag je vervolgens gaan stemmen als je woonachtig bent in het Vlaams gewest en moet je gaan stemmen als je woonachtig bent in het Waals gewest of Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Merk op dat wie zich reeds heeft ingeschreven voor voorgaande verkiezingen automatisch ook voor de verkiezingen van 2024 geregistreerd staat. Wens je echter niet langer deel te nemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement of de gemeenteraadsverkiezingen, dan moet je schriftelijk afstand doen van jouw hoedanigheid als kiezer voor 1 april 2024, respectievelijk 1 augustus 2024.

Wat meebrengen

je verblijfskaart

Bedrag

Gratis

Maak een afspraak