Stemmen als niet-belg

Wat

Als Europese burger die in België verblijft kan je, op voorwaarde dat je je geregistreerd hebt, in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en zo op kandidaten van Belgische lijsten stemmen. In dit geval zal je wel niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst.

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan vijf voorwaarden voldoen :
- De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten ;
- Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben ;
- Minstens 18 jaar oud zijn ;
- Over stemrecht beschikken ;
- Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Indien je zich graag in België wilt registeren als kiezer voor het Europees Parlement dan vragen wij je om het aanvraagdocument in te vullen, te ondertekenen en dit samen met een kopie van jouw identiteitsdocument aan de dienst bevolking te bezorgen vóór 28 februari 2019. Het college van burgemeester en schepenen zal uw aanvraag dan behandelen en u persoonlijk op de hoogte brengen of uw aanvraag goedgekeurd is.

Here you can find the information in the language you prefer: www.europeanelections.belgium.be
 

Voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan vijf voorwaarden voldoen:

1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten ;
2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben ;
3. Minstens 18 jaar oud zijn ;
4. Over stemrecht beschikken ;
5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Als je aan deze voorwaarden voldoet dan kan je in jouw gemeente van inschrijving aanvragen om geregistreerd te worden als kiezer voor het Europees parlement.

Procedure

Indien je je graag in België wilt registeren als kiezer voor het Europees Parlement dan vragen wij je om het aanvraagdocument in te vullen, te ondertekenen en dit samen met een kopie van jouw identiteitsdocument aan de dienst bevolking te bezorgen vóór 28 februari 2019. Het college van burgemeester en schepenen zal jouw aanvraag dan behandelen en je persoonlijk op de hoogte brengen of de aanvraag goedgekeurd is. Vanaf het moment dat je inschreven bent ben je ook verplicht om bij de Europese verkiezingen te gaan stemmen.

Merk op dat wie zich reeds heeft ingeschreven voor de voorgaande Europese verkiezingen automatisch ook voor de verkiezingen van 2019 geregistreerd staat. Wens je echter niet langer deel te nemen aan de verkiezingen, dan moet je schriftelijk afstand doen van jouw hoedanigheid als kiezer voor 28 februari 2019.

Wat meebrengen

je verblijfskaart.

Bedrag

Gratis

Maak een afspraak