Stemmen bij verkiezingen

Wat

Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht ook al bevindt hij zich in het buitenland.

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:

  1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
  2. federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  3. Vlaamse verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
  4. provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad
  5. gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.

Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vallen voortaan altijd samen. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen.

Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Procedure

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau.

Een EU-onderdaan (kan stemmen voor de Europese of gemeenteraadsverkiezingen) of niet-Belg van buiten de Europese Unie (kan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen) die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten. Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij eveneens verplicht te stemmen.

Wat meebrengen

  • oproepingsbrief
  • identiteitskaart

Uitzonderingen

In België geldt de opkomstplicht. Het is echter mogelijk dat je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kunt begeven om jouw stem uit te brengen. In dat geval kunt je toch stemmen door volmacht te geven aan een andere kiezer.

Maak een afspraak