Duurzaam

Het herstel en de verbetering van ons leefmilieu dient duurzaam te gebeuren. Dat wil zeggen dat de effecten niet enkel op korte maar ook op lange termijn meetbaar dienen te zijn.