Klimaatneutraal

Het gemeentebestuur ondertekende op 30 november 2011 de Europese ‘Covenant’ of Mayors” (burgemeesterconvenant), een initiatief van de Europese Commissie. Dit convenant stimuleert lokale besturen om verder te gaan dan de 20/20/20 doelstellingen op het vlak van CO2, meer bepaald 20 % minder CO2-uitstoot.

Op 11 december 2017 is het gemeentebestuur in nieuwe Convenant of Mayors ingestapt. Met de ondertekening van dit burgemeestersconvenant is de gemeente Riemst het engagement aangegaan om tegen het jaar 2030 40% CO² te besparen.  Ambitieus maar we willen als gemeente dan ook ons steentje bijdragen aan het klimaat.

Gemeentelijk Klimaatplan

Onze gemeente wil hiermee zijn ambitie op het vlak van klimaatbeleid kracht bijzetten en meewerken aan de provinciale klimaatdoelstelling. Een van de verplichtingen van het ‘Covenant of Mayors’ is de opmaak van een klimaatplan. Dit klimaatplan werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 9 juli .

Tweejaarlijks dient het gemeentebestuur aan Europa te rapporteren in verband met de huidige stand van zaken in het kader van de klimaatdoelstellingen. Om te weten waar onze gemeente zich op het moment van de rapportering bevindt in het halen van de doelstellingen op het vlak van de CO2-uitstoot, wordt er een nulmeting opgemaakt. Met de gegevens van de nulmeting als achtergrondinformatie wordt het actieplan geüpdatet. Onze gemeente kan hiervoor rekenen op de ondersteuning van de Bond Beter Leefmilieu, Infrax en Dubolimburg en in het bijzonder het provinciebestuur. De laatste rapportering aan Europa dateert van oktober 2020.

Meer nodig

Maar het werk zit er natuurlijk niet op met het tweejaarlijks rapporteren aan Europa. De lopende initiatieven binnen onze klimaatambitie worden verder gezet. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatacties die het gemeentebestuur stimuleert: de DuWoLim-lening, subsidies voor energiezuinige investeringen,… Er worden op regelmatige tijdstippen nieuwe initiatieven uitgewerkt en uitgerold naar en voor de Riemstenaren.

De nulmeting en het actieplan kan je hieronder terugvinden. Ideeën, suggesties, … zijn altijd welkom via duurzaamheid@riemst.be.