Premies en toelagen

Datum goedkeuringGemeenteraadsbesluit 
13.09.2010Premiereglement gescheiden afvoersysteem hemelwater en huishoudelijk afvalwaterdownload
13.05.2013Subsidiereglement energiebesparende maatregelendownload
10.06.2013Subsidiereglement ecologische bouwmaterialendownload
14.05.2018Subsidiereglement benoveren woningen en appartementendownload

 

Aanvraag subsidie