Premies & toelages

Er bestaan heel wat premies en subsidies om je woning energiezuinig te bouwen of te verbouwen.
Maar welke bestaan er juist? Waar vind je alle info? Aan welke voorwaarden moet je voldoen? Wat is het premiebedrag? Wanneer moet je wat indienen?

Op deze pagina proberen we je wegwijs te maken in het aanbod van premies van de gemeente, Limburg, Vlaanderen en Fluvius. 

Als je door de bomen het bos niet meer vindt, kan je ook steeds terecht op het woonenergieloket van de gemeente. 

Op het woonenergieloket kan je terecht met al je vragen over premies: premievoorwaarden, -aanvragen, - bedragen,... . Het woonenergieloket is elke donderdagnamiddag open na afspraak. Een afspraak maken kan:

 • Digitaal via deze link (doorklikken op de oranje knop 'Maak hier een afspraak');
 • Via mail;
 • Telefonisch via 089/39 16 54. 

 

Gemeentelijke premies

Aanvullende premie op MijnVerbouwPremie

Met het ondertekenen van het burgemeestersconvenant 2030 werd het engagement aangegaan om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten. En dit binnen alle domeinen, zo ook huishoudens. Om onze inwoners te stimuleren om hun woning energiezuinig te verbouwen, wordt een financiële vergoeding gegeven aanvullend op de Vlaamse Mijn VerbouwPremie.

MijnVerbouwPremie is een premie van Vlaanderen voor renovatie en energiebesparende maatregelen. MijnVerbouwPremie kan aangevraagd worden voor verschillende categorieën (bvb. Gevelisolatie, buitenschrijnwerk, warmtepomp, … ). Hoeveel de premie bedraagt, hangt af van de inkomenscategorie van de aanvrager.

De aanvullende premie op Mijn VerbouwPremie bedraagt 20% van de uitgekeerde premie van Vlaanderen per categorie. Hierbij is er een plafond op 50% van het factuurbedrag en een plafond van maximum €500.

Meer informatie over de gemeentelijke aanvullende premie, de voorwaarden, het bedrag vind je hier.

Meer informatie over MijnVerbouwPremie vind je wat lager op deze pagina.

Aanvullende premie hemelwaterput met pompinstallatie of infiltratievoorziening

Momenteel wordt er kwalitatief drinkwater gebruikt voor laagwaardige toepassingen (zoals het wasmachine, spoelen van toiletten, tuin sproeien,...). Om te voorkomen dat water schaars wordt, én om kosten te drukken, wordt aangeraden om hemelwater op te vangen en te hergebruiken voor huishoudelijke taken of te laten infiltreren in de grond.

Als gemeente zien wij hier veel voordelen in. Zo verlaagt niet enkel de waterfactuur, maar worden de rioleringen minder belast en is er ruimte voor buffering bij zware regenval. Daarom worden eigenaars gestimuleerd om ook bij bestaande, vergunde woningen een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening te installeren. 

De premie is aanvullend op de bestaande premie van Fluvius. Bij de premie-aanvraag van Fluvius, kan aangevinkt worden om ook aanspraak te maken op de aanvullende premie van Riemst.

Meer informatie over de gemeentelijke aanvullende premie, de voorwaarden, het bedrag,... vind je hier

Subsidies provincie Limburg

Gratis renovatie-advies van Energiehuis Limburg

Je denkt aan renoveren?

Bij het energetisch renoveren van een woning komt er heel wat kijken. Stof tot veel vragen en soms wat onzekerheid!

 • Hoe goed scoort mijn woning op vlak van energie?
 • Hoe weet ik of ik de juiste investeringen doe?
 • In welke volgorde pak ik de werken aan en hoe hou ik ze betaalbaar?
 • Welke impact hebben de geplande ingrepen op mijn wooncomfort en energieverbruik?
 • Op welke premies heb ik recht? Welke financieringsmogelijkheden zijn er?

Als inwoner van onze gemeente heb je vanaf nu recht op gratis onafhankelijk advies. We werken daarvoor samen met Energiehuis Limburg.

Hoe werkt het?

De technisch adviseurs van Energiehuis Limburg zijn geschoolde professionals. Een adviseur komt bij  je langs en brengt de huidige toestand van je woning in kaart.

Na het bezoek ontvang je een adviesrapport. Daarin ontdek je welke werken je best uitvoert om je woning energiezuinig te maken, en in welke volgorde je dit logisch doet. Met aandacht voor je lange termijn doelen én voor wat nu al haalbaar is op korte termijn.

De adviseur kijkt naar de schil van je woning (dak, muren, ramen en schrijnwerk), de verwarmingstechnieken en de mogelijkheden voor hernieuwbare energie.

Je komt in het rapport ook te weten voor welke premies- en financiering je in aanmerking komt.

Zo ben jij klaar om de renovatiewerken uit te voeren!

Overtuigd?

Meld je aan via de website van Energiehuis Limburg.

Mijn VerbouwLening en het Vlaams renovatiekrediet

Slim investeren in energiebesparende maatregelen is niet goedkoop. Om het betaalbaar te maken voor iedereen biedt Vlaanderen verschillende leningen aan:

 • Je bent reeds eigenaar van een bestaande woning, je verkrijgt een woning via schenking/erfenis of je behoort tot een Vereniging van Mede-Eigenaars? Dan kan je in aanmerking komen voor MijnVerbouwLening. Indien je meer informatie wenst, of je afvraagt of jouw project aan de voorwaarden voldoet, dan kan je via het Energiehuis Limburg een afspraak maken met een professionele adviseur die je hierin kan adviseren én begeleiden tijdens het gehele traject. 
  Meer informatie hierover of om een afspraak te maken kan je terecht op de website van het Energiehuis Limburg. 

 

 • Ben je van plan een woning/appartement te kopen met een slechte energieprestatie (label E of F) en plan je binnen de 5 jaar grondig te renoveren?
  Nog tot eind 2024 kan je het Vlaams renovatiekrediet aanvragen bij je bank. Dit krediet moet altijd gelijktijdig met het hoofdkrediet worden afgesloten bij dezelfde kredietgever. Noch de gemeente, noch Energiehuis Limburg is officieel aangesteld als kredietverlener. Voor dit krediet maak je best een afspraak bij je bank.
  Meer informatie over het Vlaams renovatiekrediet vind je hier

Vlaamse premies

MijnVerbouwPremie

Sinds eind 2022 is Mijn VerbouwPremie het nieuwe premiesysteem van de Vlaamse overheid. Mijn VerbouwPremie kan aangevraagd worden voor verschillende categorieën van werken, zoals bijvoorbeeld vloerisolatie/-renovatie, hernieuwbare energieproductie, dakisolatie/-renovatie,... . 

Meer informatie over de specifieke voorwaarden, procedure, premiebedragen kan je vinden op Mijn VerbouwPremie.

Gratis Energiescan

Via een energiescan komt u te weten hoe u thuis energie kunt besparen. Een energie-expert komt bij u thuis en geeft tips over uw verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. Waar mogelijk voert de uitvoerder kleine energiebesparende maatregelen uit. U kunt hulp krijgen met vragen over uw energiefactuur. 

Meer informatie over de specifieke voorwaarden, aanvragen,... kan je vinden op de website van de gratis energiescan. 

Handige websites

Premiezoeker

Op de website premiezoeker krijg je een overzicht van de premies waar je recht op hebt als je in onze gemeente woont, bouwt of verbouwt. Premiezoeker omvat verder ook de Federale en Vlaamse premies, premies van Fluvius en van de provincie Limburg. 

Fluvius

Fluvius geeft premies voor verschillende energiebesparende maatregelen, maar ook premies voor energiezuinig (ver)bouwen . De voorwaarden en aanvraagformulieren vind je op www.fluvius.be/nl/premies en op www.fluvius.be/nl/benoveren/premies .

MijnVerbouwPremie