Energiebesparing en duurzaam bouwen

Gemeentelijke subsidies bij renovaties

 Meer info hierover vind je hier.

Fluvius

Fluvius geeft subsidie voor verschillende energiebesparende installaties en maatregelen. De voorwaarden en aanvraagformulieren vind je op www.fluvius.be onder 'acties en premies'.

Premies van de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid geeft premies voor verschillende renovatie- en aanpassingswerken. Afhankelijk van het gezinsinkomen, de leeftijd, het type werk en de eigendomssituatie kan er premie aangevraagd worden. Meer informatie op www.wonenvlaanderen.be/premies.

Wil je meer weten over de voorwaarden van de premies, of heb je hulp nodig bij het invullen van de aanvragen, dan ben je welkom op het vrij spreekuur van het Woonloket van Stebo: iedere donderdag van 15.00 u. tot 17.00 u. in het gemeentehuis.

Eerste hulp bij duurzaam bouwen

Dubolimburg en de provincie Limburg starten vanaf 1 januari 2014 met Eerste Hulp Bij Duurzaam Bouwen, een concept dat het advies van Dubolimburg in een overzichtelijk aanbod giet. Naast het bestaande advies (Quickscans, Quickscans On The Road,
Bouwadvies en Bouwadvies XL) worden ook huisbezoeken aan het aanbod toegevoegd. Inwoners van Limburg kunnen een gratis beroep doen op de Huisdokter die hen aan huis en op maat adviseert wat betreft duurzame verbouwingen en vooral de te behalen winsten op vlak van budget, comfort én milieu.

HUISDOKTER

Inwoners van Limburg kunnen gedurende 2 uur het gratis advies van een Dubolimburgspecialist inroepen. Aan huis. We begeleiden Limburgse particulieren die renovatiewerken uitvoeren met een voldoende hoog ambitieniveau. Ze krijgen van een bouwspecialist van Dubolimburg advies op maat. Aan huis. We bekijken concreet welke duurzame ingrepen nodig zijn om er voor te zorgen dat de woning meteen al klaar is voor de toekomst, om op die manier te vermijden dat nu wordt gedaan wat later niet meer kan worden veranderd.

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR EEN HUISBEZOEK?

Particuliere woningen op grondgebied Limburg die grondig gerenoveerd of verbouwd worden. Ook renovaties die stapsgewijs worden uitgevoerd – waarbij nu ingrepen gebeuren waar later gemakkelijk op kan verdergewerkt worden, in de opstap naar een doorgedreven gerenoveerde woning – komen in aanmerking.

Belangrijk is dat het ambitieniveau voldoende hoog is: niet streven naar de huidige maar naar de toekomstige norm om nu al van een woning te genieten die ook in de toekomst goed presteert, zowel op energetisch vlak als wat betreft materialengebruik, isolatie/ventilatie, verwarming en andere duurzame aspecten. Dit wordt geval per geval bekeken. Het hangt onder andere af van het budget van de verbouwer. Het principe is: wat men doet goed en degelijk uitvoeren, streven naar een Bijna-EnergieNeutrale woning (BEN-woning) en stapsgewijs werken.

Aanmelden voor een huisbezoek kan via website www.eerstehulpbijduurzaambouwen.be. Je vindt er meer informatie en een invulformulier.

MEER ADVIES VAN DUBOLIMBURG

Wie niet in aanmerking komt voor een huisbezoek, kan nog steeds zijn voordeel doen met het traditionele adviesaanbod van Dubolimburg:

GRATIS QUICKSCANS

Een gratis Quickscan van Dubolimburg is een kort mondeling advies dat in maximaal 20 minuten een antwoord geeft op je concrete vragen rond duurzaam bouwen. Je krijgt ook telkens informatie over premies. Quickscans worden gegeven in de gebouwen van Dubolimburg op de voormalige mijnsite in Zolder.

BOUWADVIES

Ga je grondig renoveren of wil je je nieuwbouwplan laten doorlichten met het oog op winst wat betreft budget en wooncomfort? In maximaal 1 uur (60 minuten) kan je je (ver)bouwplan laten screenen door onze specialisten, en krijg je naast een informatiebundel ook de nota's van het gesprek. Een Bouwadvies kost 75 euro, en kan enkel na afspraak. Inwoners van gemeenten die deelnemen aan het Bouwadvies betalen slechts 25 euro.

BOUWADVIES XL

Het Bouwadvies XL (op maat) zorgt voor een volledige check-up van je (ver)bouwplannen. De screening gebeurt na voorafgaande studie van de (ver)bouwplannen. Daarna wordt in een persoonlijk gesprek het maatadvies toegelicht, inclusief een bezoek aan de permanente tentoonstelling – waar vele duurzame toepassingen (cv-ketels, isolatie, hemelwateropvang etc) middels een praktische opstelling worden verduidelijkt. Na afloop van het advies krijg je een uitgebreid schriftelijk dossier, met alle mogelijke extra informatie. In
totaal besteden we ongeveer 4 uur aan het advies. Het bouwadvies kan door iedereen aangevraagd worden ongeacht het inkomen.
Een Bouwadvies XL kan enkel na afspraak op een dag naar keuze (in samenspraak met de adviseur). Kostprijs: 199 euro. Inwoners van gemeenten die deelnemen aan het Bouwadvies betalen slechts 99 euro.

ENERGIEJACHT OP MAAT

Voor kansengroepen organiseert de provincie Limburg samen met de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Infrax de campagne “Energiejacht op maat”. Hier wordt gemikt op energiebesparing bij gezinnen tijdens het stookseizoen (in dit geval van 1 december 2013 tot 31 maart 2014), door gedragsverandering en/of kleine investeringen. Deelname is gratis.
Wie geïnteresseerd is in tips voor energiebesparing op www.energiejachtopmaat.be.

Meer info

www.eerstehulpbijduurzaambouwen.be  

Goedkope of renteloze lening voor energiebesparende maatregelen via Duwolim

Wil je meer informatie over een goedkope of renteloze lening voor energiebesparende maatregelen, neem dan eens een kijkje op www.duwolim.be. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met tel. 089 77 81 29 of duwoim@stebo.be, de medewerkers van Stebo helpen je dan graag verder!

Energiescans

Bij een energiescan zoekt een energieadviseur in je woning naar mogelijkheden om energie te besparen. Dit aanbod telt voor bepaalde doelgroepen

De Huisdokter op TVL