Milieuhinder

Milieuhinder is een onaangenaam zintuiglijk gevoel dat zich voordoet ten gevolge van een verstoring van het milieu. Kenmerkend is het lokale, maar direct merkbare karakter ervan.

Dit is typisch het geval bij:

  • geluidshinder
  • geurhinder
  • hinder van grof stof, roet of rook
  • een overmaat aan kunstlicht
  • trillingshinder

Nogal wat factoren, zowel objectieve als subjectieve, zullen uitmaken of iemand al dan niet gehinderd wordt.

Onderzoek wijst uit dat bij milieuhinder de mensen in eerste instantie maatregelen nemen om de hinder in hun woonomgeving te verminderen, (sluiten van ramen, deuren en rolluiken (ontwijkgedrag)). In tweede instantie wordt gedacht aan het melden aan de bevoegde instanties indien er een hinderprobleem is.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken is er in de gemeente Riemst een politieverordening opgesteld die je op deze pagina kan raadplegen.

Milieuhinder kan je 24 u. op 24 u. melden bij:
  • Dienst Milieu op tel. 012 44 03 40 of op tel. 012 44 03 41 tijdens de openingstijden.
  • Buiten de kantooruren kan je je milieuklachten permanent kwijt via de politie op tel. 012 44 05 00
Melding gemeente Maastricht

Woon je in Riemst en ondervind je milieuhinder vanuit de gemeente Maastricht? Dan kan je dit rechtstreeks melden via de webpagina 'Melding doorgeven' van de gemeente Maastricht. Denk hierbij aan geluidsoverlast, geurhinder, ... 

 

Maak een afspraak

Hinder windturbines melden

  • Klik hier om hinder over de windturbines in Herderen-Spouwen te melden.
  • Klik hier om hinder over de windturbines in Genoelselderen te melden.