Milieuvergunningen

Bij het opstarten, hernieuwen of overnemen van een hinderlijke inrichting (volgens VLAREM-wetgeving) kun je voor alle info terecht bij de afdeling Leefmilieu, Duurzaamheid en Platteland. 

Overzicht

Klasse 1

Vanaf 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van start gegaan. Met de invoering van de omgevingsvergunning komt er een grondige hervorming van het vergunningenlandschap. De milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning zullen verdwijnen als afzonderlijke instrumenten en opgaan in één omgevingsvergunning.

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna (eventueel) één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Meer informatie

 

Klasse 2

In 7-voud de aanvraag en de bijlagen indienen bij de gemeente:
College van burgemeester en schepenen
Gemeentebestuur Riemst
Maastrichtersteenweg 2 b
3770 Riemst
Dienst Milieu: tel. 012 44 03 40

Betaling dossiertaks klasse 2-milieuvergunningsaanvraag:

  • Vlaamse overheid: meer info op www.lne.be/milieuvergunningen
  • Gemeentelijke dossiertaks op hinderlijke inrichtingen gerangschikt volgens Vlarem in klasse 2: 62 euro, te betalen na ontvangst van de factuur

Na verlening van de milieuvergunning door het college van burgemeeester en schepenen wordt deze je schriftelijk toegestuurd.

Klasse 3

In 3-voud het meldingsformulier en de bijlagen indienen bij de gemeente:
College van burgemeester en schepenen
Gemeentebestuur Riemst
Maastrichtersteenweg 2 b
3770 Riemst
Milieudienst: tel. +32 12 44 03 40

Betaling dossiertaks op hinderlijke inrichtingen gerangschikt volgens Vlarem in klasse 3: 

  • 13 euro, te betalen na ontvangst van de factuur

Na de aktename van de melding door het college van burgemeester en schepenen wordt deze je schriftelijk bezorgd.

Maak een afspraak

Meer informatie