Stookolietank

Stookolietanks (ook huisbrandolie-, mazout- of gasolietanks genoemd) moeten lekdicht zijn. Hiervoor is een veiligheidskeuring vereist.

Een groene dop betekent dat de stookolieleverancier je tank mag vullen, rood betekent dat de keuring negatief was. In geen geval mag dan brandstof geleverd worden.

Stookolietanks die niet meer gebruikt worden, ontsnappen dikwijls aan die keuringen. Door een lek of condensatie kan er water in je tank terechtkomen en dan gaat ze doorroesten.

Een stookolietank buiten gebruik stellen moet gebeuren door een erkende firma.

Opgelet: als je tank effectief lekt, is er sprake van bodemverontreiniging en moet er onmiddellijk een bodemonderzoek gebeuren. Dat kan eventueel leiden tot bodemsanering. Dit gebeurt door deskundigen en firma’s die hiervoor bevoegdheid kregen van OVAM. Het is verplicht om de dienst Milieu en de burgemeester op de hoogte te stellen bij bodemverontreiniging.

Alle nuttige informatie in verband met de plaatsing, controle en verwijdering van stookolietanks kan je terugvinden op www.informazout.be.