Bermbeheer

In 2005 werd een wegbermbeheersplan opgesteld voor het landelijk gebied van de gemeente (Plessers, Verheijen, Weckx) in het kader van de uitvoering van het Bermbesluit dd 27 juni 1984.

Het opstellen van een bermbeheersplan heeft als doel om een meer verfijnd bermbeheer te voeren en om dit beheer ook te kunnen opvolgen.
Bepaalde – vooral ecologisch (zeer) waardevolle - bermvegetaties vragen immers een aangepast beheer (maaitijdstippen), zodat specifieke kruiden zich kunnen ontwikkelen. De gemeente Riemst wenst de bermen op een ecologische en economisch verantwoorde manier te beheren.

Op basis van inventarisaties werd elk wegbermtype gekoppeld aan een bepaald beheer (maaien met afvoer, maaien zonder afvoer, begrazing of aanleg van nieuwe bermen). Eveneens werd dit ook gekoppeld aan een bepaald tijdstip, namelijk wanneer de beste periode is om deze bermen te maaien.

Bij de dienst Milieu kan je het bermbeheersplan raadplegen en hieronder vind je de kaarten die aangeven welke berm wanneer gemaaid wordt. Heb je nog vragen? De dienst Milieu helpt je graag verder!