Bijen

Reeds jaren gaat het niet goed met de bijen. Bijen zijn belangrijk voor de voedselproductie, ze zorgen ervoor dat planten worden bestoven en daardoor ook de zaden en vruchten ontwikkelen.

Om de voortschrijdende bijensterfte een halt toe te roepen is het van belang dat ze genoeg voedsel hebben van vroeg in het voorjaar tot in het late najaar.

Hier kunnen we met zijn allen wat aan doen door:

  • het zaaien en planten van stuifmeel en nectarhoudende planten
  • het vermijden van het gebruik van pesticiden

Ook onze gemeente draagt haar steentje bij om het bijenvolk een handje te helpen: bij de aanplant van laanbomen, bosplantgoed en hagen, inzaaien van percelen voor o.a. akkervogels wordt er ook gekozen om bij-vriendelijke aanplantingen uit te voeren.