Everzwijnen

De laatste jaren worden er steeds vaker everzwijnen gesignaleerd in (de buurt van) Riemst. Het is tevens een hot item in de nationale en regionale pers. Everzwijnen kunnen overlast veroorzaken zoals schade aan landbouwgewassen of tuinen of ze kunnen betrokken geraken bij verkeersongevallen. 

Melding maken

Als je everzwijnen hebt gezien, kan je dit melden bij de dienst Milieu via milieu@riemst.be of tel. 012 44 03 40. Zij sturen de melding voor verdere opvolging door naar de andere overheden. 

Schade

Schade veroorzaakt door een everzwijn kan via het E-loket van ANB worden geregistreerd en mogelijk worden vergoed. Klik hier voor meer informatie.  

ANB heeft de te nemen maatregelen ter voorkoming van schade door everzwijnen en andere wildsoorten opgelijst in het handboek ‘De natuur als goede buur’. 

Klik hier voor de website ANB

Klik hier voor het e-loket van ANB

Jacht

Aangezien de everzwijnen hier geen natuurlijke vijanden hebben, wordt de populatie ingedijkt door bejaging. Jacht op everzwijnen is het ganse jaar door toegestaan. 

Everzwijnen zijn wilde dieren, hoe ga je daarmee om?

Enkele tips:

  • Voeder geen wilde dieren en laat geen etensresten achter.
  • Bewaar afstand tot wilde dieren en hou honden steeds aan de lijn (is verplicht op het volledige grondgebied van de gemeente Riemst  en in voor het publiek toegankelijke plaatsen - art. 58 GAS).
  • Als je een everzwijn tegenkomt, probeer je dan te verschuilen, everzwijnen hebben geen goed zicht.
  • Klap in de handen als een everzwijn niet wegloopt.
  • In het uitzonderlijke geval dat een dier aanvalt, zoek dan de hoogte op.

Gewonde dieren of kadavers

Gewonde everzwijnen

Gewonde everzwijnen of andere gewonde wilde dieren kan je melden bij een dierenopvangcentrum.

Contactgegevens Natuurhulpcentrum Opglabbeek

Opgelet: klik hier voor meer informatie over de Afrikaanse varkenspest.

Kadavers

Kadavers van everzwijnen dienen door een erkend destructiebedrijf te worden opgehaald. De aanvrager staat in voor de kosten.

Contactgegevens Rendac

Nuttige contacten

Wildbeheerseenheden

Wildbeheerseenheden staan in voor de jacht.

WBE Keha

WBE Perdix

Dierenopvangcentra

Klik hier voor contactgegevens van verschillende centra.

REBO-team

Onder de volgende link kan u meer informatie terugvinden m.b.t. het REBO-team.

Contactgegevens:

Tel.: 02/553.12.69 
E-mail: everzwijn@vlaanderen.be

 

 

 

Meer info