Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Honden en katten

Rondzwervende dieren

Het gemeentebestuur werkt samen met het dierenasiel van Sint-Truiden voor de opvang van (rondzwervende) dieren.

Honden en tamme katten

Als je een verloren gelopen hond vindt, breng je in eerste instantie de politie of de Technische Dienst op de hoogte. Best breng je ook het dierenasiel van Sint-Truiden en Bello vzw zo snel mogelijk op de hoogte zodat zij nota kunnen nemen van deze vondst.

Bello vzw
Boudewijnstraat 13A, 3770 Riemst
tel. 012 26 11 71 of gsm 0475 34 89 16
e-mail: bellovzw@telenet.be, website: www.bello-vzw.net

Dierenasiel Sint-Truiden, v.z.w. Dierenvrienden Sint-Truiden
Bedrijvenstraat 11, 3800 Sint-Truiden
tel. 011 69 53 07, e-mail: info@dierenasielsinttruiden.be

Katten steriliseren

Bij katten is 1 + 1 = 6 en dit tweemaal per jaar. Vele mensen laten nog steeds de natuur haar gang gaan, met alle gevolgen vandien: voor de kleintjes wordt er meestal geen goede thuis gevonden. De 'overtollige' katten belanden in de overvolle asielen waar men soms verplicht is de jonge, gezonde dieren te doden. Of ze worden op gruwelijke manieren gedood of gewoon aan hun lot overgelaten. En zo ontstaat er een zwerfkattenprobleem: 1 kat kan immers na amper 16 maanden voor 36 nakomelingen zorgen.

Voorkom het probleem bij je eigen kat en laat je kat steriliseren. Niet alleen zorg je er op die manier voor dat er geen ongewenste katjes meer bijkomen, ook voor jouw kat heeft de sterilisatie voordelen: een kattin heeft minder kans op tumoren, schijnzwangerschappen en baarmoederkanker. En een gecastreerde kater zal geen nachtconcerten of luidruchtige gevechten meer houden en wordt huiselijker. Voor de sterilisatie van huiskatten komen gemeente en dierenasiel niet tussen!

Voor het vangen en plaatsen van rondzwervende katten kan je geen beroep doen op de gemeente. Zwerfkatten zijn niet geschikt voor adoptie en worden niet aangenomen in het dierenasiel. Het dierenasiel kan zwerfkatten wel vangen, ze steriliseren en ze terug plaatsen. De gemeente neemt de kosten hiervan voor haar rekening. Neem hiervoor eerst contact op met de dienst Milieu.

Gewonde katten en noodgevallen

Heb je een gewonde of verwaarloosde kat gevonden, dan kan je raad vragen bij ‘zwerfkatten in nood II’.

VZW Zwerfkat in Nood II
Postbus 58, 3630 Maasmechelen
gsm 0495 28 51 27

Katten met aids

Buddykat is een organisatie uit Tongeren die katten met kattenaids opvangt. Kattenaids is een ziekte die niet overdraagbaar is op mensen. Met de juiste medicatie kunnen deze katten een normaal leven leiden.

Buddykat
info@buddykat.be
gsm 0494 08 04 61

Dier vermist?

Is je dier vermist, meld dit aan de vzw Bello en aan de dierenasiels in de buurt. Op de website www.dierenasielsinttruiden.be vind je links naar internetsites waar je de verdwijning van je dier kan doorgeven.

Gastgezinnen voor katten en honden

‘Adopteer een hond’ maakt deel uit van de vzw Zwerfkat in nood II. Zwerfkatten of –honden worden (eventueel na de nodige medische verzorging) ondergebracht in een geschikt gastgezin. Wil je je kandidaat stellen om voor een bepaalde tijd een dier op te vangen, neem dan contact op met Zwerfkat in Nood II - gsm 0495 28 51 27.

Hondenpoep

Hondenpoep is een bron van ergernis. Niets vervelender dan een hoopje op je stoep te zien liggen of aan je schoen te voelen kleven. Maar hondenpoep is niet enkel vervelend en vies. Het kan ook een ernstig risico voor de gezondheid inhouden, omdat het wormen verspreidt die infecties kunnen veroorzaken. Vooral spelende kinderen in het park of in zandbakken kunnen besmet raken. 

Het probleem kan nochtans eenvoudig opgelost worden als iedereen die met zijn hond gaat wandelen een zakje meeneemt en het hoopje van de hond onmiddellijk opruimt. Je kan dit zakje weggooien in de straatafvalbakjes.

Vermits plastiek zakjes niet zo milieuvriendelijk zijn, gebruik je best 100% biologisch afbreekbare zakjes, speciale papieren zakjes of zakjes uit 100% gerecycleerd materiaal.

Het opruimen van hondenpoep is verplicht volgens artikel 42 van de politieverordening in verband met de openbare orde, zeden, rust, veiligheid, reinheid, gezondheid en hinderlijke inrichtingen:

De eigenaars of begeleiders van honden moeten ervoor zorgen dat hun hond(en) het openbaar domein, de parken, de plantsoenen, de stoepen, de wandelwegen en andermans private eigendommen niet bevuilen met hun uitwerpselen. Op alle vermelde plaatsen moeten de eigenaars of begeleiders van honden steeds in het bezit zijn van een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun hond(en).

Uitzondering op deze verplichting wordt gemaakt voor personen met een visuele handicap en rolstoelgebruikers zonder begeleider.

De eigenaars of begeleiders van honden zijn verplicht op het volledige grondgebied van de gemeente de uitwerpselen van de hond(en) onmiddellijk te verwijderen met behulp van een zakje. De begeleider van de hond(en) dient erop toe te zien dat hij over voldoende zakjes beschikt. Het zakje moet op het eerste verzoek van de politie getoond worden. Het niet bijhebben van een zakje door de begeleider van de hond(en) wordt op zich als een inbreuk beschouwd. Het is tevens verboden het zakje met uitwerpselen van de hond in de rioolmonden te werpen.

Artikel 38 bepaalt eveneens: Het is verboden op het openbaar domein en in voor het publiek toegankelijke plaatsen de openbare reinheid nadelig te beïnvloeden.

Bovendien is het achterlaten van hondenpoep ook volgens het Afvalstoffendecreet strafbaar met correctionele straffen. Denk hier voortaan aan als je je hond uitlaat!

Wij houden van je hond maar niet van zijn stront!

Project Baas & Beest

Baas&Beest verleent hulp aan (huisdieren van) Limburgse kansarmen en wordt door het co-creatief Beestig Bezig uitgebaat met de hulp van jongeren met een ondersteuningsnood. Dit project komt tegemoet aan een noodzaak waar dierenasielen, burgers en gemeenten de provincie attent op maakten.

Mensen in armoede die op zoek zijn naar een oplossing voor hun huisdier, contacteren regelmatig het OCMW, of in bepaalde omstandigheden wordt de dienst Leefmilieu ingeschakeld. Tijdelijke (ziekenhuisopname, gevangenisstraf) of definitieve veranderingen (bejaardentehuis) zorgen vaak voor probleemsituaties waar niet meteen oplossingen voor zijn. In het beste geval vinden de dieren een nieuwe thuis via een dierenasiel. Soms loopt de situatie echter uit de hand met in beslagname van dieren tot gevolg. Zo ver hoeft het echter niet te komen!

Van pilootproject naar gestructureerd beleid
In 2018 ondersteunde de provincie Limburg het pilootproject ‘mens en dier helpen’ met als doel de noden van kansarmen met huisdieren en hulpverleningsdiensten in kaart te brengen. De vzw Beestig Wijs faciliteerde dit pilootproject in een co-creatie platform ‘Beestig Bezig’. Dit co-creatie concept wil organisaties, ondernemers en geïnteresseerden samenbrengen om gezamenlijk dienstverlening te ontwikkelen die mens en dier ten goede komt.

Baas&Beest
Vanaf 10 april 2019 voorziet ‘Baas&Beest’ sociale dienstverlening voor mens en dier in de Jukstraat 33 in Hasselt.

Belangrijk!
Het project is centraal gelegen in de provincie met een dienstverlening naar alle Limburgse gemeenten voor een welbepaalde doelgroep ‘kansarmen’. Bij elke aanvraag gebeurt een check op basis van dezelfde criteria als de Prins Laurentstichting hanteert.

Voor hoogdringende gevallen kan je nu reeds terecht bij Baas&Beest, baasenbeest@beestigwijs.be, tel +32 498 12 42 12.

Over welke dienstverlening gaat het?
In een eerste fase ligt de focus op het organiseren van noodopvang. Baasjes die tijdelijk niet voor hun dier kunnen zorgen en geen pensionopvang kunnen betalen, kunnen een aanvraag indienen voor noodopvang. Deze noodopvang vindt plaats bij de baasjes thuis, bij gastgezinnen of in een pension uit de buurt. Alle administratie, van het verwerken van de opvangvraag, over het eventuele ophalen van het dier tot de daadwerkelijke plaatsing, wordt door ‘Baas&Beest’ behandeld.
In de volgende maanden wordt de rest van de dienstverlening opgestart:

  • Dierenvoeding en materialen
  • Noodopvang
  • Vachtverzorging
  • Opvoedingsondersteuning

Praktische info

Partners: Provincie Limburg - Stad Hasselt - Stichting Prins Laurent - vzw Beestig Wijs

Medewerkers: vrijwilligers en jongvolwassenen

Locatie: Jukstraat 33 - 3500 Hasselt

Contact en extra info over het project: 

Baas&Beest, baasenbeest@beestigwijs.be, tel +32 498 124212