Vossen

Het is heel treurig als je op een ochtend in plaats van lekkere, verse eieren een aantal doodgebeten kippen aantreft in de kippenren. Voldoende reden om een welgemeende vloek uit te spreken over de vermoedelijke dader. Maar, wie is deze dader en hoe zorg je ervoor dat dit in de toekomst niet meer gebeurt?

Maak uw kippenren 'fox proof'

Niet alleen vossen maar ook steenmarters, loslopende honden en eventueel roofvogels laten een gemakkelijk bereikbaar hapje niet liggen. Hoe zou je zelf zijn? Bovendien durven ook bruine ratten en wezels wel eens kippeneieren te stelen. Je hebt er dus alle belang bij om de kippen op een veilige manier te huisvesten.

Gelukkig gaan de meeste van deze roofdieren vooral ’s nachts op zoek naar voedsel waardoor er heel simpele en goedkope oplossingen voorhanden zijn. We geven je graag enkele tips over hoe je je kippenren kan beveiligen tegen vossen.

  • Voorzie een draad die strak gespannen is. Een slappe omheining vergemakkelijkt het over de draad heen klimmen.
  • Zorg voor een omheining met een maaswijdte van maximum 7 cm; 3 à 4 cm is ideaal.
  • Voor de hoogte van de omheining reken je ca. 2 meter. Een vos kan gemakkelijk over een obstakel van anderhalve meter hoog springen.
  • Sluit de bovenkant van de ren volledig af met een dak, een net of met traliewerk. Een andere mogelijkheid is om de bovenkant van de omheining naar buiten om te plooien onder een hoek van ongeveer 45°. Op die manier is het voor vossen praktisch onmogelijk om nog over de afsluiting heen te klauteren.
  • Graaf onderaan de omheining ongeveer een halve meter in de grond in of voorzie tegels of betonplaten langs de omheining. Op die manier zal ook een gravende vos van een kale reis terugkeren. Een vos denkt er immers niet aan om iets verder van de draad te graven als tegels hem in de weg zitten.
  • Daarbovenop kunnen enkele schrikdraden worden voorzien. Een eerste draad wordt aangebracht op ongeveer een halve meter hoogte en een tweede helemaal bovenaan de afsluiting (bij voorkeur 1,60 meter hoog).
  • Zorg ervoor dat er geen ‘zwakke punten’ in de constructie zitten: let op dat er geen aanpalend gebouw dichtbij de kippenren staat zoals een garage, tuinhuis of speeltuin. Daarnaast kunnen ook bomen en struiken gebruikt worden als hulpmiddel om over de omheining heen te komen.
  • Een vos zal doorgaans aanwezige honden mijden. Het houden van een waakhond in de tuin kan dus ook voor een doeltreffende bescherming van uw kippen zorgen.