Volkstuin 'Warmoes'

In de loop van 2017 zal een lap grond op de Welzijnscampus ingericht worden voor volkstuintjes die we Warmoes dopen.

SAMENTUIN “WARMOES” RIEMST

Dat is het dialect voor tuintjes en de naam verwijst ook naar een vergeten groente. Er komen 10 tuintjes en één gemeenschappelijke tuin voor de voedselbank in Riemst. De volkstuintjes worden een levendige ontmoetingsplek voor jong en oud.