Inname openbaar domein

Belasting inname openbaar domein

Voor de inname van de openbare weg, stoepen, bermen of eender welk deel van het openbaar domein door tenten, stoelen, tafels, banken, machines,  aanhangwangens, schutsels rondom bouwwerken of materialen, stellingen, containers, betonbakken, materialen, werktuigen, kranen of hoogtewerkers of welk voorwerp ook, wordt de belasting vastgesteld op:

  • Gedurende de eerste twee weken gratis;
  • Gedurende de er op volgende 6 maanden: 0.25 euro/m2/dag
  • Na 6 maanden en twee weken: 0,50/m2/dag

De personen die onderworpen zijn aan de belasting zijn verplicht voordat ze het openbaar domein in gebruik nemen, een schriftelijke aangifte in te dienen bij de dienst mobiliteit of bij Politie Bilzen.

De aangifte vermeldt de ingebruik genomen oppervlakte, adres van aanvrager, adres van inname openbaar domein, de duur en een situatieschets.

Indien de inname vroeger wordt verwijderd dan op de aangifte vermeld staat, dienen de personen die onderworpen zijn aan de belasting dit schriftelijk te melden bij de gemeenteambtenaar bij wie ze hun aangifte hebben ingediend.

Aanvraag inname openbaar domein

Wie een deel van het openbaar domein wil innemen bij bouw-, verbouwings-, onderhouds- en andere werken (om bijvoorbeeld een hoogtewerker, een bouw- of verhuislift, een stelling, een container, werktuigen of bouwmaterialen te plaatsen), dient een vergunning aan te vragen bij de lokale politie, Schureveld nr. 11 te Bilzen (contactpersonen Johnny Greyn en Valentin Machiels).

De vergunning moet minstens twee weken vooraf aangevraagd worden. Gaat het om grote werken (zoals o.a. werken op gewestwegen), vraag dan je vergunning drie weken vooraf al aan. Deze vergunning wordt vervolgens aan de dienst Mobiliteit van de gemeente Riemst overgemaakt, waar je aanvraag verder wordt afgehandeld.

Stappenplan aanvragen vergunning:

  1. Ga naar de website van de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst: www.politie.be/5381/
  2. Klik links onderaan de pagina op 'vergunning aanvragen' onder het titeltje 'vergunningen'.
  3. Klik vervolgens op ‘Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in?’
  4. Klik op de bijlage 'aanvraagformulier inname openbaar domein iod.docx'. Merk op: kies voor het docx document, want daarin kan je de gewenste gegevens invullen.
  5. Vul het aanvraagformulier in en het verstuur het (samen met eventuele bijgevoegde schetsen, foto’s) naar PZ.BHR.IOD@POLICE.BELGIUM.EU 

Of sla stap 1 t.e.m. 3 over, ga naar onmiddellijk naar de juiste website en ga verder vanaf stap 4.

Belangrijk, vergeet zeker niet het aanvraagformulier te ondertekenen!