Verkavelingsvergunning

Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden is vereist indien de eigenaar van een onroerend goed het perceel wenst op te splitsen met de bedoeling de opgesplitste delen te bestemmen voor woningbouw.

De omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden geeft aan de eigenaar de toelating om deze nieuwe percelen te verkopen als bouwkavel en geeft aan de kopers de waarborg dat zij op die percelen een woning mogen oprichten.

Het dossier kan enkel worden opgemaakt door een landmeter of een architect.

Meer informatie