Politie

De wijkpolitie van de gemeente Riemst hoort tot de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst.

Maak kennis met de wijkagenten in onze gemeente

Maak kennis met onze nieuwe wijkagenten! De wijkinspecteurs staan dicht bij de bevolking, maar waarvoor kan je bij hen terecht en wat zijn de taken?

Een wijkinspecteur gaat meestal alleen op pad. Hij meldt de onregelmatigheden die hij vaststelt en die hem gemeld worden via de verantwoordelijke diensten (vb. slecht wegdek, slechte verlichting, sluikstorten, enz.). De wijkinspecteur zorgt ook voor jouw veiligheid: alles wat hem of jou verdacht voorkomt, krijgt zijn volle aandacht. Aarzel niet om hem hierover aan te spreken. Schooltoezicht en controle op adreswijzigingen binnen zijn wijk zijn andere deeltaken van de wijkinspecteur. Op gerechtelijk vlak voert hij zogenaamde kantschriften of opdrachten van het parket uit. Tenslotte is hij voor de bevolking een aanspreekpunt waar je terecht kan met vragen over de meest voorkomende, maatschappelijke problemen. De wijkagent zal je in contact brengen met de aangewezen dienst van ons korps of van je gemeentebestuur.

De kerntaken van de wijkagent zijn:

  • contacten onderhouden met de wijkbewoners;
  • toezicht houden tijdens manifestaties zoals kermissen;
  • deelnemen aan wijkvergaderingen;
  • alle nuttige inlichtingen verzamelen over de bijzonderheden en problemen eigen aan een wijk;
  • oplossingen zoeken en bemiddelen bij conflicten tussen buurtbewoners;
  • schooltoezicht houden en adreswijzigingen opvolgen binnen zijn/haar wijk;
  • als tussenpersoon voor het gemeentebestuur optreden naar de buurt toe;
  • op gerechtelijk vlak: uitvoeren van de zogenaamde kantschriften of opdrachten van het parket;
  • gemeentebesturen op de hoogte houden van gebeurtenissen en activiteiten in de wijken.

Leiding wijk

Commissaris Johan Steegen

Hoofdinspecteur Thierry Claesen

Hoofdinspecteur Koen Collas 

Genoelselderen, Herderen, Membruggen, Millen

Inspecteur Debby Cuypers 

Riemst, Vlijtingen

Inspecteur Wauter Van Oostveldt

Heukelom, Kanne, Lafelt, Vroenhoven

Inspecteur Robby Ovnicek

Val-Meer, Zichen-Zussen-Bolder

Inspecteur Luc Delait 

Meer info