Vuurwerk

Vuurwerkverbod

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel op openbaar domein als op private domeinen, om het even welk vuurwerk af te steken, voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen en om in open lucht Thaise lampionnen of onbemande (wens)ballonnen die werken door middel van een permanente open vlam, op te laten (GAS-reglement, 10/02/2020).

Afwijken van deze regel kan enkel door een aanvraag in te dienen en het bekomen van een toelating van de burgemeester om vuurwerk te gebruiken. Deze aanvraag dient persoonlijk te gebeuren door de persoon die het vuurwerk zal afsteken tijdens oudejaarsavond.

Na het afleveren van een toelating mag er enkel tijdens oudejaarsavond vuurwerk afgestoken worden tussen 23u30 en 00u30. Voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen, Thaise lampionnen en onbemande (wens)ballonnen blijven te allen tijde verboden.

Het college van burgemeester en schepenen geeft voor de jaarwisseling de toelating om tijdens oudejaarsavond vuurwerk te gebruiken tussen 23u30 en 00u30.

Het politiereglement op de gemeentelijke administratieve sancties, onderdeel vuurwerk, is van toepassing. De politie houdt toezicht. 

Respect voor mens en dier
Vuurwerk afsteken houdt bovendien sowieso risico’s in en veroorzaakt hinder voor je omgeving. Dit zowel voor mens en dier. Wij roepen daarom op om het gezond verstand te gebruiken en rekening te houden met mekaar. Zeker dieren raken gemakkelijk in paniek bij vuurwerk. Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht. Grote huisdieren zoals paarden worden daarom best op stal gezet.

Levensgevaarlijk
Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden neemt het aantal ongevallen met lichamelijke letsels toe. Meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en (30%) handen en vingers. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.

Risico op brand
Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken. Daarom is er ook een verbod op het oplaten van wensballonnen.

Superongezond
De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.

Klachten
Klachten meld je best zo vlug mogelijk bij de lokale politie via het nummer 101. Zo kunnen zij ingrijpen en het probleem in kaart brengen.

Loopt er toch iets mis?
Loopt er toch iets mis, contacteer dan de hulpdienst 112. Spoel de brandwonden uitgebreid met lauw water. Bij vergiftigingsverschijnselen bel je het antigifcentrum 070 245 245.