Vuurwerk

Het afsteken van feestvuurwerk, knalbussen, voetzoekers en rookbussen is enkel toegelaten:

  • op nieuwjaarsnacht
    • van 31 december om 23.30 u. tot 1 januari om 01.00 u. van het daaropvolgende jaar;
  • op andere dagen in het jaar
    • mits vergunning van het college van burgemeester en schepenen en met inachtneming van de voorschriften zoals bepaald in de artikelen 4 en 5 van deze politieverordening, inzonderheid het begin- en eindtijdstip van het vuurwerk.
    • De nodige veiligheidsmaatregelen voor gebruikers en omwonenden dienen in acht genomen te worden door de initiatiefnemers.