Wederkerende wateroverlast

In onze prachtige landelijke gemeente kent het landschap veel hoogteverschillen. Prachtig om te wonen, zeker met de vele velden en de bijbehorende vergezichten.

Het reliëf brengt bij hevige regenval jammer genoeg op sommige locaties in onze gemeente ook wateroverlast met zich mee.

De gemeente heeft er een prioritaire zaak van gemaakt om water- en modderoverlast aan te pakken. Momenteel lopen er zo al meer dan 60 beheerovereenkomsten met landbouwers om maatregelen uit te voeren die de water- en modderoverlast in de lagergelegen dorpskernen terugdringen. Deze maatregelen worden telkens gerealiseerd op landbouwpercelen of openbaar domein.

Voor de locaties waar we als gemeente geen opties hebben om maatregelen te realiseren, hebben we een subsidiereglement opgemaakt. Dat is sinds 5 februari 2024 in werking.

Heb je wateroverlast op je eigen terrein? Mogelijks kom je in aanmerking voor de subsidie "waterpreventieve maatregelen".

Binnen de perken van de daartoe op het budget van de gemeente Riemst goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van het reglement, kan het college van burgemeester en schepenen namelijk een subsidie toekennen voor de uitvoering van waterpreventieve maatregelen om bestaande gebouwen te beschermen tegen water- en modderoverlast.

Lees het reglement zeker goed na om te kijken of je aan de voorwaarden voldoet.

Voor meer vragen kan je altijd terecht bij de dienst landbouw via platteland@riemst.be oftewel telefonisch op 012/440.334.

Subsidieaanvraag indienen