Aangifte adreswijziging

Optie 1: Je verhuist naar of binnen Riemst

Hoe aangeven?

Stap 1: aangeven

Meld je nieuwe adres bij de dienst Bevolking in Riemst. Dat kan pas vanaf het moment dat je ook echt op jouw nieuwe adres woont. Wacht niet te lang: de administratie moet binnen de 8 werkdagen na jouw verhuis in orde zijn.

Registreer je nieuwe adres via het e-loket. Lukt het niet om aan te melden dan kan je ook altijd dit digitaal aanvraagformulier invullen en doorsturen of je kan naar de dienst Bevolking gaan. Eén meerderjarig lid van jouw gezin kan de aangifte voor alle leden van het gezin doen. Verzamel daarvoor de gegevens van elk gezinslid dat mee verhuist: naam, voornaam, geboortedatum, oud adres en nieuw adres.

Stap 2: vaststellen

Binnen de twee weken na je aangifte, komt de wijkagent ter plaatse vaststellen of je werkelijk op het opgegeven adres woont en bezorgt je een bewijsformulier.

Stap 3: identiteitskaart aanpassen

Nadat de wijkagent ter plekke is geweest kan je een afspraak maken met de dienst bevolking, ga hiervoor naar afspraak maken. Dan voegen we je nieuwe adres toe op de chip van jouw identiteitskaart. Geraak jezelf niet tot in het gemeentehuis? Stuur dan iemand in jouw plaats. Een niet-ontvoogde minderjarige moet daarbij vergezeld zijn door een (pleeg)ouder.  Is je eID toch aan vervanging toe? Vraag dan meteen een nieuwe aan. Daarvoor moet je wél persoonlijk aanwezig zijn.

Kostprijs

Gratis

Meebrengen

  • formulier van de wijkagent
  • identiteitskaarten – mét PIN-codes van alle personen die mee verhuizen
  • eventueel één recente pasfoto (overeenkomstig de ICAO vereisten) om je nieuwe eID aan te vragen
  • het inschrijvingsbewijs van alle motorvoertuigen moet sinds 19/02/2018 niet meer aangepast worden naar aanleiding van een adreswijziging. Het adres wordt automatisch aangepast in de databank van de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Optie 2: Je verhuist naar een andere Belgische stad of gemeente

Verhuis je naar een andere Belgische stad of gemeente? Volg dan de inschrijvingsprocedure van jouw nieuwe woonplaats. Daarna krijgt de gemeente Riemst automatisch een melding van je verhuis. Je hoeft verder niets meer te doen. We wensen je veel plezier op die nieuwe woonplek!

Optie 3: Je verhuist naar het buitenland

Hoe aangeven

Meld persoonlijk aan de dienst Bevolking dat je voor lange tijd in het buitenland gaat wonen – het liefst twee dagen vóór of uiterlijk de dag voor je vertrek. Want eens uitgeschreven in het bevolkingsregister is het moeilijker om nog officiële verrichtingen te doen. Op de chip van jouw eID melden we je vertrek. Ga met het document dat we je meegeven naar het gemeentehuis, de ambassade of het consulaat van je nieuwe woonplaats. De ambassadeambtenaren vermelden jouw nieuwe adres op de chip. Zo blijft je elektronische identiteitskaart geldig in het buitenland.

Geldt de adreswijziging voor je hele gezin? Dan volstaat het dat één meerderjarige van het gezin de aangifte doet. De verhuismelding voor een minderjarige kan alleen door een (pleeg)ouder.

Na uitschrijving komt de wijkagent controleren of je effectief vertrokken bent.

Kostprijs

Gratis

Meebrengen

  • eID met PIN-code
  • nieuwe adres in het buitenland