Eigendomsgegevens

De dienst Ruimtelijke Ordening en Wonen krijgt regelmatig de vraag om eigendomsgegevens over te maken.

Aangezien wij als gemeente gebonden zijn aan de wet op de privacy, mogen wij deze informatie niet verstrekken. Tegen betaling kan je deze gegevens wel verkrijgen bij het kadaster/registratiekantoor in Hasselt.

Meer info