Leegstand en verkrotting

Langdurige leegstand en/of verkrotting van woningen en gebouwen heeft een negatieve impact op het straatbeeld en de leefbaarheid in de gemeente. Bovendien is één van de uitdagingen van het gemeentebestuur te zorgen dat er een betaalbaar, kwalitatief en voldoende ruim woningaanbod is.

Leegstaande woningen en gebouwen

Het reglement tot opmaak van het leegstandsregister en tot invoering van heffingen op leegstand regelt wanneer een pand in het leegstandsregister wordt opgenomen, welke procedure wordt gevolgd, wanneer een pand geschrapt kan worden,...Verder wordt ook vastgelegd welke leegstandsheffing wordt opgelegd en welke vrijstellingen hierop kunnen worden verleend.

Verwaarloosde woningen en gebouwen

Woningen en gebouwen die ernstige storende uiterlijke tekenen van verval vertonen, kunnen als verwaarloosd geïnventariseerd worden. Ook voor deze panden werd er een gemeentelijk reglement goedgekeurd.

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen

Voor leegstaande en verwaarsloosde bedrijfsruimten groter dan 5 are heeft de Vlaamse regering een afzonderlijke regelgeving uitgewerkt: het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Meer info