Sociale woningen

Ben je kandidaat voor de aankoop van een sociale woning? Voor het huren van een sociale woning? Heb je interesse voor de aankoop van een sociale bouwkavel?

Vanaf 16 januari 2007 hebben de sociale bouwmaatschappijen een verplichting om wachtlijsten aan te leggen. Er worden drie lijsten bijgehouden:

  • lijst kandidaat huurders sociale huurwoningen;
  • lijst kandidaat kopers sociale koopwoningen;
  • lijst kandidaat kopers sociale bouwkavels.

Je kan je inschrijven bij één van onderstaande bouwmaatschappijen die op ons grondgebied actief zijn. Woonzo staat in voor sociale bouwkavels en sociale huurwoningen, Kleine Landeigendom staat in voor de verkoop van sociale bouwkavels en sociale koopwoningen en SVK Houtvast biedt sociale huurwoningen aan die ze zelf op de private woningmarkt huren van een eigenaar-verhuurder.

Meer info