Studentenkamers

Voor meer informatie omtrent studentenhuisvesting neem je best rechtstreeks contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening en Wonen.

Preventietips voor studentenkamers

CONTROLEER

 • Hangen er op elke verdieping rookmelders?
 • Controleer maandelijks de werking van de rookmelders; desnoods kuis de rookmelders met een stofzuiger
 • Onderhoud jaarlijks de rookmelder door hem stofvrij te maken met een stofzuiger
 • Zoek de brandblussers en controleer of ze niet vervallen zijn?
 • Is er een gemeenschappelijke trap, die helemaal naar beneden gaat?
 • Hoeveel evacuatiemogelijkheden zijn er buiten de ingangsdeur?
 • Zijn er vaste brandladders om te evacueren als de trap onbruikbaar is?
 • Werkt de noodverlichting op de trap?
 • Zijn de halogeenlampen voldoende verwijderd van brandbaar materiaal en is er verluchting voor ingebouwde lampen
 • Controleer de elektrische installatie en bedrading: bij de minste onvolkomenheid, verwittig de huiseigenaar
 • Controleer of de geiser regelmatig wordt gecontroleerd. Dit geldt ook voor gaskachels. Door onvolledige verbranding is de kans op kans op koolmonoxidevergiftiging groot
 • Is de boiler in een aparte kamer geplaatst?
 • Controleer of er voldoende verluchting is in de plaatsen met vlamverwarming

DOEN

 • Voorzie een of best twee vluchtweg(en)
 • Plaats een rookmelder op iedere verdieping
 • Spreek met uw huisgenoten af wat te doen als de rookmelders afgaan
 • Zorg dat iedereen in uw huis weet waar de vluchtwegen zijn
 • Zorg er samen met uw kotgenoten voor dat de gemeenschappelijke trap (die uitgeeft op straat) steeds goed bereikbaar en vrij is
 • Indien er een gemeenschappelijke keuken is, controleer of er een hittemelder is
 • Houd potten en pannen in de gaten als u kookt!
 • Zorg ervoor dat alle kaarsen gedoofd zijn wanneer u gaat slapen of even buiten gaat
 • Gebruik enkel verlengkabels (of andere elektrische snoeren) die volledig geïsoleerd en geaard zijn; contactdozen moeten ook over een schakelaar beschikken
 • Gebruik enkel verlengkabels (of andere elektrische snoeren) die volledig geïsoleerd en geaard zijn; contactdozen moeten ook over een schakelaar beschikken
 • Doof sigarettenpeuken altijd volledig

NIET DOEN

 • Rook nooit in bed. Roken in bed is een veel voorkomende doodsoorzaak bij brand!
 • Gooi nooit een asbak leeg in de prullenbak voordat u zeker weet of alle peuken uit zijn (enige veilige maatregel: doe nadien water in de prullenbak)
 • Hang wasgoed nooit dicht bij een verwarmingstoestel te drogen; het kan in brand vliegen
 • Nooit koken of frituren na een avondje stappen
 • Laat de TV niet op de 'stand-by' stand staan
 • Probeer te voorkomen dat er teveel elektrische apparaten gelijktijdig aan staan om overbelasting te vermijden
 • Gebruik geen 'driewegstekkers' (of kattekoppen); die zijn trouwens verboden. Laat iemand liever een paar extra stopcontacten aanleggen.

Meer info

Voor meer informatie en vragen kan je terecht bij de preventiedienst van de Stichting Brandwonden via een bericht naar preventie@brandwonden.be, die je desgevallend naar de bevoegde instantie of brandweer zal doorverwijzen. 

Afspraak maken