Woonkwaliteit

Een huurwoning moet veilig, kwaliteitsvol en bewoonbaar zijn. De Vlaamse Overheid bepaalt via de Vlaamse Wooncode dat elke woning moet voldoen aan de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit.

Verder wordt via de Vlaamse Wooncode aan de gemeenten een aantal instrumenten gegeven om de opgelegde veiligheids-, gezondheids-, en woonkwaliteitsnormen voor huurwoningen te bewaken.

Als je huurwoning ernstige gebreken vertoont, is het aangewezen eerst de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen en hem te wijzen op zijn plichten om deze gebreken te herstellen.

Als er niet tot een oplossing wordt gekomen, kan je contact opnemen met de dienst Stedenbouw via onderstaande contactgegevens. Er kan dan, op basis van een vooronderzoek van de woning, vastgesteld worden welke gebreken er zich precies voordoen, en welke procedure verder gevolgd moet worden.

Indien de technische gebreken voldoende ernstig blijken, en de verhuurder geen aanstalten doet om deze te herstellen, zal een nader woningskwaliteitsonderzoek worden aangevraagd bij Wonen Vlaanderen. Een woningcontroleur van Wonen Vlaanderen zal op basis van een technisch verslag de toestand van de woning toetsen aan een aantal elementaire vereisten die betrekking hebben op de stabiliteit, de aanwezigheid en veiligheidstoestand van elektrische installaties, gasinstallaties, de toegankelijkheid, de brandveiligheid, de verlichtings- en verluchtingsmogelijkheden, de sanitaire voorzieningen en de verwarmingsmogelijkheden.

Afhankelijk van de aard en de ernst van de vastgestelde gebreken zal Wonen Vlaanderen de burgemeester adviseren om de woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren.

Een woning die ongeschikt en/of onbewoonbaar werd verklaard, mag niet langer verhuurd worden. De verhuurder wordt verplicht de vastgestelde gebreken te herstellen.

Let op: Als de gemeente een procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring heeft opgestart en een woningonderzoek laat uitvoeren, kan het enkele maanden duren voor er een uitspraak volgt.

Een verzoek tot opstart van de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid kan je aanvragen via onderstaand formulier.

Afspraak maken