Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

GECORO

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening buigt zich over verschillende vraagstukken inzake ruimtelijke ordening en planning binnen onze gemeente, en heeft een adviserende bevoegdheid tegenover het schepencollege en de gemeenteraad. De GECORO bestaat enerzijds uit vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke geledingen en anderzijds uit een aantal deskundigen. 

Samenstelling

Voorzitter: An Liesens
Secretaris: Heidi Thijs