Muziekraad

De Muziekraad is de gemeentelijke adviesraad die de belangen behartigt van de muziekverenigingen van Riemst. Deze zijn allen met een afgevaardigde vertegenwoordigd in de raad.

De muziekraad adviseert het gemeentebestuur over dossiers met betrekking tot het muzikale leven in Riemst. Daarnaast organiseren zij ook enkele activiteiten.

Meer info

Dienst Cultuur
Tel. 012 44 03 70 - cultuur@riemst.be