Bijzonder comité sociale dienst

Bijzonder Comité voor Sociale Dienst - zetelverdeling

Aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad vindt de eerste vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn plaats.

Tijdens de eerste vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn worden de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) verkozen. 

Voor de gemeente Riemst zijn in het Bijzonder Comité Sociale Dienst 8 zetels te verdelen als volgt:

  • 4 zetels voor de CD&V-fractie,
  • 2 zetel voor de N-VA-fractie en
  • 2 zetel voor de Open VLD-fractie

Elke fractie dient zijn kandidaat/kandidaten voor te dragen via een voordrachtakte in tweevoud.

De voordrachtakten worden ten laatste op vrijdag 21.12.2018 tussen 11 en 12 uur door de waarnemend algemeen directeur in ontvangst genomen.