Gemeenteraad

Installatievergadering gemeenteraad en 1ste vergadering Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Hierbij nodigen we u uit op de installatievergadering van de gemeenteraad op donderdag 3 januari 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst.

Agenda installatievergadering gemeenteraad:

 1. Kennisneming geldigverklaring gemeenteraadsverkiezingen
 2. Mededeling benoeming en eedaflegging burgemeester
 3. Onderzoek van de geloofsbrieven van de gemeenteraadsleden
 4. Installatie gemeenteraadsleden, kennisname ontslag, installatie opvolger en eedaflegging
 5. Vaststelling van de rangorde van de raadsleden
 6. Fractievorming
 7. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
 8. Verkiezing van de schepenen en eedaflegging
 9. Verkiezing van de politieraadsleden

Wij nodigen u eveneens uit op de 1ste vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, die aansluit op de installatievergadering van de gemeenteraad.

Agenda 1ste vergadering Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

 1. Verkiezing voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst, onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging
 2. Verkiezing leden Bijzonder Comité Sociale Dienst, onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging