Machtiging praalwagens

Alle verenigingen die deelnemen aan een carnavalsoptocht in Riemst moeten een gemeentelijke machtiging voor praalwagens aanvragen en dit enkel in de gemeente waar de praalwagen gestald is.

Opgelet: de gemeentelijke machtiging geldt niet als inschrijvingsbewijs voor de stoet! Deze dien je zelf aan te vragen bij de organiserende vereniging.

Bezorg een volledig ingevuld aanvraagformulier samen met de gevraagde documenten minimum 1 maand voor de eigenlijke manifestatie aan de dienst Cultuur.

  • Het aanvraagformulier moet steeds vergezeld zijn van de volgende documenten:
  • Verzekeringsbewijs van het trekkend voertuig (tractor, jeep,…) of de praalwagen.
  • Keuringsbewijs van het trekkend voertuig.
  • Verzekering carnavalsgroep
  • Het bewijs van de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen voor de praalwagen zelf
  • Een foto van de praalwagen

Deze machtiging is geldig voor een periode van maximum 6 maanden en vervalt van rechtswege als er wijzigingen worden aangebracht aan het voertuig die invloed kunnen hebben op de technische voorschriften die erop van toepassing zijn. De machtiging moet steeds bij de praalwagen aanwezig zijn.

De vereniging is gehouden aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens en de omzendbrief van 16 november 2022 betreffende de gemeentelijke machtiging moet worden nageleefd. In bijzonder wordt de aandacht gevestigd op de wet van 21 november 1989 m.b.t. de verplichte aansprakelijkheidsverzekering, die ook voor praalwagens verplicht is (zie bijlageblad 2 - reglementering praalwagens). 

Online aanvraag machtiging praalwagen