Evenement aanvragen

Indien je een evenement wil organiseren in de gemeente Riemst dan moet je hiervoor een officiële aanvraag indienen. Dat doe je via het evenementenloket.

Het gemeentebestuur is enkel bevoegd om een vergunning af te leveren voor een evenement dat georganiseerd wordt op openbaar domein (een plein, een openbare zaal,...), niet voor evenementen die plaatsvinden op privédomein.

Private inrichtingen zijn woningen, aanhorigheden, tuinen en in het algemeen alle plaatsen die niet voor het publiek toegankelijk zijn.

Openbare inrichtingen, zijn alle inrichtingen, en hun aanhorigheden, die, al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang voor bepaalde categorieën van personen beperkt, zoals privéclubs, winkels, restaurants, drankgelegenheden, sportmanifestaties, fitnessclubs, …

In private inrichtingen kan dus geen norm opgelegd worden. Uiteraard kan je best wel voor het welzijn van je publiek en jezelf hoge geluidsniveaus vermijden. Tevens is het goed als je een privéfeest organiseert om de omwonenden op de hoogte te brengen.

Vanaf het moment er op privédomein muziekactiviteiten georganiseerd worden die, al dan niet tegen betaling, toegankelijk zijn voor het ruime publiek (bijv. andere dan familie of vrienden) gelden dezelfde normen als in openbare inrichtingen.