Instituut voor Sportbeheer

Op de website van het Instituut voor Sportbeheer kan je bij het thema “Beheer sportdienst” alle informatie vinden over:

Fiscale aftrekbaarheid
Vrijwilligers
ISB-sportverzekering
Individuele sportverzekering
Verzelfstandiging
Functieprofielen
Rechtspositieregeling
Processen en procedures
Sportraden
Subsidiereglementen
Ecosportieve