Klusjesdienst

Print

Als het voor jou te moeilijk wordt om zelf klusjes op te knappen kan je beroep doen op onze Klusjesdienst.

Voor wie

De klusjesdienst is bedoeld voor personen die, omwille van hun fysische, psychische en/of sociale en financiële toestand, niet of onvoldoende zelf kunnen instaan voor het opknappen van klusjes.

Meer bepaald is de klusjesdienst bedoeld voor de onderstaande personen:

 • Voor +65 jarigen, die aan één of meerdere van de hoger vermelde voorwaarden voldoen, met uitsluiting van personen die beschikken over een tweede eigendom
 • Voor personen met een beperkt inkomen, die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit (WIGW) of het Omnio-statuut
 • Voor personen met een invaliditeit (erkenning FOD Sociale Zaken van min. 9 punten) of een arbeidsongeschiktheid van min. 66%
 • In bepaalde situaties kan de verantwoordelijke van de klusjesdienst afwijken van bovenvermelde voorwaarden om een klusaanvraag al dan niet ontvankelijk te verklaren.

Wat

Tuin- en buitenwerken: uit te voeren door de vrijwilligers en/of de klusjesman van het Sociaal Huis:

 • Beperkt tuinonderhoud, zoals gras maaien (beperkt tot max. 1 maaibeurt om de 2 weken), wieden, spitten (max. 20m²), haag scheren (max. 50m), planten van bloemen, klein snoeiwerk;
 • Tuin winterklaar maken of lenteonderhoud (max ½ dag werk)
 • Afvoeren van snoeihout en groenafval in opbergzakken naar het containerpark, samen met de aanvrager of met zijn identiteitskaart (indien het volume vervoerbaar is in de wagen van de klusjesman)
 • Schilderen of oliën van tuinhout, ramen en deuren (max. 4u werktijd)

Andere klussen: uit te voeren door medewerkers van Trabajo VZW:

 • Kleine verhuistaken, hulp bij het in-en uitpakken, verplaatsen van meubilair, vervoer met bestelwagen
 • Verf- en behangwerken, zoals herstelling pleisterwerk, verven van ramen en deuren, …
 • Klussen in huis, zoals klein sanitaire en elektriciteitswerken, het vervangen van lampen, het ophangen van kaders, het opruimen van kelders en zolders, …
 • Aanpassingen in het kader van valpreventie zoals het plaatsen van extra leuningen, deurklinken, trappen strips, terug vastleggen van tegels, …

Wat niet

 • Alle buitenschilderwerken en herstellingen aan huurwoningen die ten laste zijn van de eigenaar
 • Werken op hoogte van meer dan 2 meter met een valrisico
 • Gevaarlijke werken of werken waarvoor de klusjesman niet uitgerust of opgeleid is
 • Herleggen van dakpannen
 • Herstellingen aan boilers, kachels
 • Isolatiewerken
 • Metselwerken
 • Klusjes in en rond onbewoonde woningen
 • Indien de klusjesman vaststelt dat het opgedragen werk een onvoorzien veiligheidsrisico inhoudt

Procedure

Tuinonderhoud:

 • Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van uw gereedschap
 • Indien u niet beschikt over het nodige gereedschap, zal de klusjesman gereedschap van de klusjesdienst of van de technische dienst gebruiken. Hiervoor worden geen extra kosten aangerekend.
 • De klusjesmannen zullen gekleed zijn in herkenbare arbeidskledij, en zij zullen beschikken over de nodige beschermingsmiddelen (o.a. veiligheidshandschoenen, en veiligheidsschoenen)

Andere klussen:

Trabajo beschikt over de basisgereedschappen voor de uitvoering van de opdrachten. Het gebruik van deze gereedschappen wordt niet aangerekend. Indien er speciale of zware gereedschappen nodig zijn, of indien een bestelwagen ingezet moet worden, wordt de huurprijs hiervan doorgerekend..

Kostprijs

Tuinonderhoud: 10,00€/u (+ 0,35 €/km):

 • Rechtstreeks te betalen aan de vrijwilliger
 • of via een rekening van het Sociaal Huis, indien de klus uitgevoerd werd door de klusjesman van het Sociaal Huis.

Andere klussen: Trabajo stuurt u een rekening op basis van de geleverde prestatie:

 • Het standaardtarief is 16,96€/u (+ 0,64€/km, + kosten gereedschap, indien nodig)
 • Als u recht heeft op verhoogde tegemoetkoming is dit 12,79€/u (+ de andere kosten)

Hoe aanvragen

 • Bel of kom naar Dienstencentrum De Linde
 • We bespreken samen wat er moet gebeuren.
 • Vervolgens zullen onze vrijwilligers of Trabajo je contacteren om een datum voor de klus af te spreken.