Poetshulp

Print

De vraag naar thuishulp is de laatste jaren enorm gestegen. De diensten die deze dienstverlening aanbieden, kunnen de vraag niet meer aan en kampen met lange wachtlijsten. Het Sociaal Huis voelde zich daarom genoodzaakt om voorrang te geven aan de meest hulpbehoevenden. 

Voor wie

Leeftijd 60 jaar (vrouw) en 65 jaar (man); als je niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden, maar je bent 66% invalide, kom je eveneens in aanmerking.

Verder als je:

 • alleen woont of samenwoont met bejaarde ouder(s), echtgeno(o)t(e) en kinderen ten laste.
 • niet meer kan instaan voor het wekelijkse onderhoud van de woning als gevolg van ziekte of invaliditeit.
 • geen beroep kunt doen op kinderen of kleinkinderen, of ze nu bij je inwonen of niet.
 • inwoont bij kinderen krijgt je hulp indien je een aparte woonruimte hebt of indien je inwoont bij een kind dat 66 % invalide is
 • een beperkt inkomen hebt. 

Voor alle aanvragen geldt steeds dat de meest hulpbehoevenden voorrang krijgen! 

 

Voorwaarden

Vanaf 01-01-2002 gebeurt de toekenning  van de poetshulp op basis van een puntensysteem waarbij rekening gehouden wordt met:

 • de inkomsten / eigendommen, schenking en verkoop van eigendommen: de laagste inkomens krijgen voorrang!
 • de zelfredzaamheid: de meest zorgbehoevenden krijgen voorrang!
 • de mantelzorg: de mate waarin je een beroep kunt doen op kinderen of kleinkinderen.

Het Sociaal Huis kent op basis van deze aspecten de poetshulp toe aan degenen die de hoogste punten scoren.

Wat

De poetsvrouw staat in voor het wekelijkse onderhoud van de woning, niet voor de grote kuis.

Taken:

 • bedden verschonen en opmaken
 • de vaat doen
 • houtwerk en meubels onderhouden
 • ramen en gordijnen wassen
 • sanitair en keuken onderhouden
 • stoep en straat kuisen
 • stof afnemen
 • stofzuigen
 • vloeren dweilen en schrobben

Wat niet

Onze poetshulpen staan niet in voor deze taken:

 • binnenkoeren vegen
 • boodschappen doen
 • grote schoonmaak (b.v. meubels verschuiven …)
 • kinderopvang
 • maaltijden bereiden
 • naai- en verstelwerk
 • parket krabben
 • plafonds afwassen
 • stallingen, dierenhokken en garages onderhouden
 • vervoermiddelen onderhouden (met uitzondering van de wagen van zwaar gehandicapten)
 • wassen en strijken
 • witten, verven en behangen 

Kostprijs

De bijdrage per uur wordt bepaald aan de hand van een inkomstenonderzoek.  Hierbij wordt rekening gehouden met al jouw inkomsten en eigendommen en van de personen waarmee je samenwoont: netto-inkomen, roerende en onroerende inkomsten, opbrengst uit verkoop of schenking van onroerende goederen, sociale uitkeringen …

Vanaf 01-01-2002 gelden de volgende tarieven:

 • Je bent / was werknemer {min. 2,11 euro - max. 6,07 euro (alleenstaande)}
 • Je bent / was zelfstandige {(min. 3,35 euro - max. 7,44 euro (alleenstaande)}

Hoe aanvragen

Indien je meer wil weten over deze dienstverlening of indien je een poetshulp wil aanvragen, neem even contact op met het Sociaal Huis.