Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Everzwijnen in Riemst? Zo ga je er mee om!

De laatste jaren worden er steeds vaker everzwijnen gesignaleerd in (de buurt van) Riemst. Een tijdje geleden was het zelfs een hot item in de nationale en regionale pers. Maar hoe ga je om met deze dieren?

Melding maken

Heb je everzwijnen gezien? Dan kan je dit melden bij de dienst Milieu via milieu@riemst.be of tel. 012 44 03 40. Zij zullen de melding overmaken aan de bevoegde overheden.

Gewonde everzwijnen of andere gewonde wilde dieren kan je best melden bij een dierenopvangcentrum (Natuurhulpcentrum Opglabeek – tel. 089 85 49 06).

Kadavers van everzwijnen dienen door een erkend destructiebedrijf te worden opgehaald (Rendac – www.rendac.be – tel. 053 64 02 34). De aanvrager staat in voor de kosten.

Wat met schade?

Everzwijnen kunnen overlast veroorzaken zoals schade aan landbouwgewassen of tuinen of ze kunnen betrokken geraken bij verkeersongevallen. Schade wordt enkel vergoed door het Agentschap voor Natuur en Bos indien je kan bewijzen dat je preventieve maatregelen genomen hebt om de schade te voorkomen.

Jacht op everzwijnen

Everzwijnen hebben bij ons geen natuurlijke vijanden, daarom wordt de populatie ingedijkt door bejaging. Jacht op everzwijnen is het ganse jaar door toegestaan.

Hoe ga je ermee om?

Everzwijnen zijn wilde dieren. Wij geven enkele tips over hoe je best met deze dieren omgaat.

  • Voeder geen wilde dieren en laat geen etensresten achter.
  • Bewaar afstand tot wilde dieren en hou honden steeds aan de lijn (dit is in Riemst overal verplicht volgens het politiereglement ‘Hinder’).
  • Als je een everzwijn tegenkomt, probeer je dan te verschuilen, everzwijnen hebben geen goed zicht.
  • Klap in de handen als een everzwijn niet wegloopt.
  • In het uitzonderlijke geval als een dier aanvalt, zoek dan de hoogte op.

Meer informatie en nuttige contactgegevens op https://www.riemst.be/nl/wonen/milieu.